ТОВ "Черкасиенергозбут" (0472) 31-88-31 energozbut.ck@gmail.com

Електроопалення

Інформація для побутових споживачів щодо застосування тарифу на електричну енергію для населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками

Розрахунки населенням за спожиту електричну енергію проводяться по тарифах, визначених постановою НКРЕКП України «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» від 26.02.2015 №220) (далі – Постанова НКРЕКП) та постановою НКРЕ України «Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію» від 23.04.2012 №498 (далі – Постанова НКРЕ).

Постановою НКРЕКП з 01 березня 2017 року встановлені тарифи на електричну енергію, що відпускається населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у т.ч. в сільській місцевості):

- період з 01 жовтня по 30 квітня (включно) за обсяг, спожитий до 3000 кВт.год. електроенергії на місяць (включно) – по 90 коп. за 1 кВт.год з ПДВ, а понад 3000 кВт.год. електроенергії на місяць – 168 коп. за 1кВт.год з ПДВ;

- 01 травня по 30 вересня (включно) за обсяг, спожитий до 100 кВт.год. електроенергії на місяць (включно) – по 90 коп. за 1 кВт.год. з ПДВ, а понад 100 кВт.год. електроенергії на місяць – 168 коп. за 1кВт.год. з ПДВ.

Згідно Постанови НКРЕ, за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення та споживачів, прирівняних до населення, проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами:

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу:

Період часу

нічний

денний

Тарифні коефіцієнти

0,5

1

Тривалість періоду, год.

З 23:00 до 7:00

В інші години доби

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу:

 

Період часу

 

нічний

напівпіковий

піковий

Тарифні коефіцієнти

0,4

1

1,5

Період, год.

З 23:00 до 7:00

 

З 7:00 до 8:00
з 11:00 до 20:00
з 22:00 до 23:00

 

 

З 8:00 до 11:00
з 20:00 до 22:00

 

Опалювальний сезон для багатьох споживачів електричної енергії перетворюється на розкіш через зростання тарифів на комунальні послуги. Найбільша частина витрат – опалення.

Цілком природно, що люди хочуть економити. Один з варіантів – встановлення 2-х або 3-х зонних лічильників електроенергії.Приміром,занаявності двозонного електролічильника вся електроенергія, яка споживається в нічний час (з 23:00 до 7:00), за умови дії тарифу на електроопалення, буде оплачуватися за вдвічі меншим тарифом – 45 копійок за 1 кВт.год з ПДВ.

Для застосування тарифу для населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі у сільській місцевості) мають бути витримані певні умови.

1. Основною умовою є достатність дозволеної до використання потужності по договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії укладеного з ПАТ «Черкасиобленерго». У разі недостатньої дозволеної потужності споживач повинен замовити послугу з приєднання додаткової електричної потужності в порядку, передбаченомуПравилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32.

2.Замовити у проектній організації, яка має сертифікованого виконавця, та надати на погодження в ПАТ «Черкасиобленрго» проект на житловий будинок щодо його облаштування електроопалювальною установкою.

3.Встановити електрообладнання у відповідності з розробленою проектною документацією.

4.Провести введення в експлуатацію реконструйованих та/або побудованих об'єктів.

5.Звернутися до ПАТ «Черкасиобленерго» з письмовою заявою для підключення електроустановки об'єкта до електричної мережі з наданням копій необхідних документів. 6. У зв'язку із встановленням додаткового електрообладнання та вибору споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію, для опалення належного йому об'єкта споживач має звернутись до центра обслуговування споживачів ТОВ «Черкасиенергозбут» з письмовою заявою щодо укладання договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг та надати необхідні документи:

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

- копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

- копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

- документи, що підтверджують наявність договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного з оператором системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» (оригінал та копію паспорту точки (точок) розподілу електричної енергії об'єкта (об'єктів) споживача).

- узгоджена з ПАТ «Черкасиобленерго» проектна документація на об’єкт (житловий будинок) щодо його облаштування електроопалювальною установкою;

- технічний паспорт на об'єкт (житловий будинок) із зазначенням виду опалення;

- копію паспорту на електроопалювальну установку (тип, номінальна потужність);

- протоколи електричних вимірювань;

7. У випадку встановлення електроопалювальних установок в окремих квартирах, якщо відбувається збільшення загальної потужності відносно визначеної технічними умовами на об'єкт архітектури (багатоквартирний житловий будинок), технічні умови повинні розроблятися на об'єкт архітектури в цілому. Тобто, споживач повинен звернутися до власника (балансоутримувача) об'єкта архітектури, який, в свою чергу, має звернутися до ПАТ «Черкасиобленерго» з метою збільшення дозволеної потужності.

Шановні споживачі !

Звертаємо вашу увагу на те, що тариф для населення, що проживає житлових будинках обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі у сільській місцевості) застосовується тільки до житлових будинків, по яким завершено будівництво, укладено договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з ПАТ «Черкасиобленерго» та укладено договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг з ТОВ «Черкасиенергозбут».

Щоб знизити витрати на оплату спожитої електроенергії, зареєструвати тарифи на електроопалення необхідно дотриматися установленого порядку при обладнанні об'єктів електроопалювальними установками.

Забороняється експлуатація електроопалювальних установок в житлових будинках, обладнаних з порушенням установленого порядку, і, відповідно, тариф на електроопалення на них не поширюється.

Таким чином, у разі виконання відповідних заходів та надання всіх необхідних підтверджуючих документів щодо обладнання об'єкта споживача електроопалювальною установкою, ТОВ «Черкасиенергозбут» застосовує тариф на електричну енергію, як для населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками.