Побутовий споживач

    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» визначено постачальником універсальних послуг на території Черкаської області (постанова НКРЕКП від 26.10.2018 № 1268)

    Договір про надання послуг з розподілу електроенергії – домовленість сторін про доступ до системи розподілу, яка укладається між ОСР, що здійснює розподіл електроенергії на території ліцензованої діяльності, та Користувачем (в тому числі споживач і постачальник).

    Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг - домовленість між постачальником універсальних послуг та побутовим або малим непобутовим споживачем, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачем у певний період часу постачальником універсальних послуг за цінами постачальника універсальних послуг.

    Побутовий споживач - фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність, на підставі відповідного договору з учасником ринку, у тому числі за договором постачання електричної енергії споживачу. 

 

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ УНІВЕРСАЛЬНИХ ПОСЛУГ

    Обов'язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є наявність у Споживача укладеного з оператором системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго" договору про надання послуг з розподілу та укладеного з ТОВ «Черкасиенергозбут» договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

    Усі побутові споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж оператора системи розподілу, які хочуть мати право на доступ до мереж оператора системи розподілу, зобов’язані укласти договір про надання послуг з розподілу електричної енергії.

    Для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії Споживачу необхідно подати до оператора системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» документи,які зазначені на офіційному сайті ПАТ «Черкасиобленерго» www.cherkasyoblenergo.com.

    Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (далі-Договір) укладається шляхом приєднання Споживача до розробленого постачальником універсальних послуг Договору, який розміщено на сайті ТОВ «Черкасиенергозбут» за заявою-приєднанням.

    Для укладання договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг Споживач має обрати (підписати) комерційну пропозицію, ознайомитися з умовами Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг та заповнити заяву-приєднання.

    Разом із заявою-приєднання Споживач повинен надати ТОВ «Черкасиенергозбут» наступні документи:

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

- копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

- копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

- документи, що підтверджують наявність договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного з оператором системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» (оригінал та копію паспорту точки (точок) розподілу електричної енергії об'єкта (об'єктів) споживача).

     Побутовий споживач має право подати заяву та необхідні документи особисто або через уповноваженого представника. У разі коли пакет документів подається уповноваженим представником побутового споживача, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

 

БЛАНКИ ДОКУМЕНТІВ:

 Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

 Додаток №1 Заява-приєднання для побутових споживачів

 Додаток №2 Договір про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством

 Додаток №3 Комерційна пропозиція №1 для побутових споживачів