ТОВ "Черкасиенергозбут" (0472) 31-88-13 energozbut.ck@gmail.com

Питання/Відповіді

1. Як укласти договір про постачання електричної енергії?  

     Укладення споживачем договору про постачання електричної енергії (посилання на договір) відбувається шляхом приєднання споживача до договору на умовах обраної споживачем комерційної пропозиції. Також необхідно заповнити заяву-приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу, де вказати обрану комерційну пропозицію. Комерційна пропозиція є невід'ємним додатком до договору. Разом із заповненою заявою-приєднання потрібно звернутися у центри обслуговування споживачів ТОВ «Черкасиенергозбут».

 Разом із заявою-приєднання Споживач повинен надати ТОВ «Черкасиенергозбут» наступні документи:

1. Для фізичних осіб:

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

- копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

- копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

- документи, що підтверджують наявність договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного з оператором системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» (оригінал та копію паспорту точки (точок) розподілу електричної енергії об'єкта (об'єктів) споживача).

 2. Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 

 - Витяг з ЄДР, роздрукований з інтернету, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

- Копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

- Копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

- Документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код).
2. Який порядок зміни електропостачальника?

     У разі, якщо Ви маєте бажання змінити поточного електропостачальника на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ", Вам необхідно заповнити Заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу: Заява-приєднання, при зміні постачальника.

Порядок зміни електропостачальника за ініціативою споживача

    Споживач має право в установленому Правилами порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником.

Процес зміни споживачем електропостачальника забезпечується суб'єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни електропостачальника та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час такої зміни на безоплатній основі.

     Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення.

     Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу. 

     Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.

     У межах однієї процедури зміни електропостачальника споживачем відповідно до визначеного цим розділом порядку можлива зміна лише одного електропостачальника. При цьому споживач може ініціювати декілька процедур зміни електропостачальника одночасно.

     Повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником надається у вигляді заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах оприлюдненої комерційної пропозиції електропостачальника, а якщо сторони дійшли взаємної згоди укласти договір на умовах, які оприлюднені комерційні пропозиції електропостачальника не містять, у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником споживач має надати новому електропостачальнику таку інформацію:

1) персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові) споживача або уповноваженої особи або найменування компанії (для юридичної особи), а також для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

2) контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування тощо);

3) ЕІС-код(и) точки обліку електроенергії за об'єктом (об'єктами) споживача;

4) найменування чинного електропостачальника;

5) інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору про постачання електричної енергії споживачу відповідно до цих Правил (якщо споживач обрав визначену комерційну пропозицію нового електропостачальника), інші документи, які можуть бути потрібні відповідно до обраної комерційної пропозиції;

6) згоду на обробку персональних даних та використання їх для отримання інформації щодо споживача від адміністратора комерційного обліку.

     Датою початку процедури зміни електропостачальника вважається дата отримання всіх необхідних даних.

     У разі отримання неповних даних електропостачальник повинен повідомити про це споживача. Після отримання всіх необхідних даних електропостачальник протягом дня повинен надати споживачу підтвердження щодо початку процедури зміни електропостачальника та укладення з ним договору про постачання електричної енергії споживачу.

     У випадку отримання повідомлення від адміністратора комерційного обліку про відсутність можливості зміни електропостачальника новий електропостачальник повинен повідомити про це споживача протягом робочого дня після отримання такого повідомлення з наданням відповідного обґрунтування та рекомендацій споживачу.

     Попередній електропостачальник після отримання від адміністратора комерційного обліку повідомлення про зміну електропостачальника повинен здійснити всі необхідні заходи щодо припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу зі споживачем на заплановану дату зміни електропостачальника.

     До припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу попередній електропостачальник зобов'язаний забезпечувати постачання електричної енергії на умовах чинного договору.

     Попередній електропостачальник не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії споживачу має виставити споживачу рахунок за електричну енергію, сформований на підставі прогнозних даних комерційного обліку, наданих адміністратором комерційного обліку.

     Відсутність оплати споживачем виставлених рахунків на дату зміни електропостачальника та/або наявність спору між споживачем та попереднім електропостачальником не є підставою зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника.

     У визначену дату зміни електропостачальника постачальник послуг комерційного обліку в присутності споживача та/або оператора системи повинен зняти фактичні покази засобу (засобів) вимірювальної техніки або забезпечити їх зчитування автоматизованою системою комерційного обліку.

     Якщо фактичні дані комерційного обліку перевищують прогнозні, споживач повинен протягом 5 робочих днів з дати отримання остаточного рахунку здійснити платежі на користь попереднього електропостачальника.

     Якщо споживачем здійснена переплата за прогнозними даними споживання, попередній електропостачальник повинен протягом 5 робочих днів повернути споживачу надлишок коштів.

     Зазначені платежі мають бути здійснені сторонами протягом 10 робочих днів після зміни електропостачальника.

aЯкщо не пізніше ніж за 3 календарні дні до дати зміни електропостачальника споживач та/або новий електропостачальник (крім випадків укладення договору шляхом приєднання споживача до публічної комерційної пропозиції) виявили бажання зупинити процес зміни електропостачальника, новий електропостачальник повинен невідкладно повідомити про це адміністратора комерційного обліку. Таке звернення є підставою відмови адміністратора комерційного обліку у забезпеченні зміни електропостачальника.

     Новий електропостачальник на запит споживача повинен повідомляти його про етапи виконання процедури зміни електропостачальника. Датою зміни електропостачальника вважається дата зміни записів у реєстрах груп споживачів електропостачальників.

     Споживач має право протягом 14 календарних днів після зміни електропостачальника ініціювати процедуру переходу до іншого електропостачальника без оплати штрафних санкцій за передчасне розірвання договору.

     Суб'єкти (учасники) ринку електричної енергії та учасники роздрібного ринку, які задіяні у процесі зміни електропостачальника, несуть відповідальність за завдані збитки іншим суб'єктам та споживачу в установленому порядку.

 

3. Який розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника?

Підпункт Порядку

Гарантований стандарт

Розмір компенсації споживачам, грн

Періодичність надання

Побутовим

Непобутовим

Малим непобутовим

Іншим

Підпункт 1 пункту 3.3 глави 3

Надання даних про споживання електричної енергії

5 роб.днів

100

200

400

одноразово

Підпункт 2 пункту 3.3 глави 3

Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів

30 днів

200

400

600

одноразово

Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів, якщо підчас розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку

45 днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 3 пункту 3.3 глави 3

Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку на оплату

5 роб.днів

100

200

400

одноразово

Підпункт 4 пункту 3.3 глави 3

Урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР укінцевому рахунку споживача за електричну енергію

30 днів

100

200

400

одноразово

4. Приклад-роз'яснення рахунка за електричну енергію, який отримують споживачі, із поясненням кожного елемента рахунка.
1.Постачальник електричної енергії.
2.Контактні дані центрів обслуговування споживачів, кол-центру та інформаційно-консультаційного центру постачальника електричної енергії.
3.Банківські реквізити одержувача платежу (Центр обслуговування споживачів).
4.Період, за який проводиться розрахунок.
5.Номер особового рахунка споживача.
6.Покази лічильника електричної енергії на початок календарного місяця.
7.Фактичні покази лічильника електричної енергії, які зафіксовані контролером РЕМ або передані споживачем.
8.Кінцеві (розрахункові) покази лічильника електричної енергії, що використані для розрахунку обсягу споживання у розрахунковому періоді. Вказуються покази лічильника електричної енергії, які зафіксовані контролером РЕМ або передані споживачем. Якщо покази не зняті персоналом РЕМ та не передані споживачем на перше число календарного місяця, наступного за розрахунковим, то вказуються покази, розраховані із середньодобового споживання виходячи з даних про покази лічильника, зафіксовані між двома послідовними зчитуваннями, та кількості днів між цими зчитуваннями показів.
9.Різниця між показами на початок та на кінець розрахункового періоду, за якою розрахована сума до сплати.
10.Прізвище, ім'я та по-батькові споживача, а також його адреса.
11.Тариф на електроенергію у гривні з ПДВ, затверджений відповідною Постановою НКРЕКП, зазначений для кожного з блоків обсягу споживання.
12.Коригування обсягів споживання електроенергії за попередній розрахунковий період.
13.Спожито електроенергії (кВт.год, грн.) за першим та другим тарифними блоками.
14.Дані про наявність або відсутність діючої пільги.
15.Нараховано в поточному місяці.
16.Сальдо на початок розрахункового періоду.
17.Відомості про оплати, що надійшли в розрахунковому періоді.
18.Перерахунок обсягів та вартості спожитої електроенергії за попередній розрахунковий період.
19.Субсидія - кошти, що надійшли на особовий рахунок споживача впродовж розрахункового періоду.
20.Сума до сплати станом на кінець розрахункового періоду. Розраховується так: обсяг, спожитий за розрахунковий місяць помножений на діючий тариф (за блоками споживання) плюс заборгованість або мінус переплата (станом на початок розрахункового періоду) мінус оплати/субсидії, що надійшли впродовж розрахункового періоду.
21.Тариф на розподіл електричної енергії, грн/кВт.год (з ПДВ).
22.Контактні дані кол-центру оператора системи розподілу електричної енергії.
23.Контактні дані та адреса постачальника електричної енергії.
24.Номер особового рахунка та адреса споживача.
25.Період, за який проводиться розрахунок.
26.Сума до сплати станом на кінець розрахункового періоду.
27.Платежі за спожиту електричну енергію по QR-коду через мобільний додаток Приват24.
28.Інформація про порядок розрахунків за спожиту електричну енергію та про порядок припинення електропостачання відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії.

5. Який загальний порядок зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії?

Відповідно до розділу 13 пункту 6.1 «Кодексу комерційного обліку електричної енергії», затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №311: «Обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить один місяць. Зчитування показів лічильника провадиться ППКО та/або ОМ, та/або споживачем щомісяця відповідно до умов договору. Покази лічильників мають фіксуватись з вказанням  фактичної дати та, за необхідності, часу зчитування".

У побутових споживачів покази лічильника мають зчитуватися на перше число календарного місяця, наступного за розрахунковим. Якщо побутовий споживач самостійно подає дані про обсяги споживання електричної енергії за розрахунковий період, такі дані надаються споживачем до ППКО не пізніше 4 числа місяця, наступного за розрахунковим, шляхом повідомлення по телефону чи іншими електронними засобами або через свій кабінет на сайті ППКО, або через особисте звернення до ППКО.

Споживачі, які не відносяться до категорії «побутових споживачів» подають покази засобів обліку у період з 1 по 3 число місяця, наступного за розрахунковим, у відповідності до умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного із відповідним оператором системи розподілу(ПАТ «Черкасиобленерго», АТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Київобленерго»).

 

Для побутових споживачів

Відповідно до розділу 4 пункту 4.10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії», затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р.№312: «У разі постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги або «останньої надії» споживач за взаємною згодою сторін (електропостачальника електричної енергії та споживача) може здійснювати оплату спожитої електричної енергії у формі попередньої оплати.

Побутові споживачі та суб’єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, один раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання електричної енергії споживачу».

Для юридичних споживачів

Відповідно до розділу 4 пункту 4.7 «Правил роздрібного ринку електричної енергії», затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р.№312: «Оплата електричної енергії здійснюється споживачем виходячи з умов відповідного договору про постачання електричної енергії і може, зокрема, бути у формі:

1)планових платежів з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку;

2)попередньої оплати з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку;

3)оплати за фактично відпущену електричну енергію відповідно до даних комерційного обліку.

За наявності відповідного устаткування проведення оплати може бути реалізоване із застосуванням картки попередньої оплати».

 

6. Порядок відключення/відновлення електроживлення споживача.З метою захисту прав споживачів НКРЕКП визначено чіткий порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії споживачу у розділі VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, з текстом яких Ви можете ознайомитись на офіційному веб-сайті НКРЕКП за посиланням http://www.nerc.gov.ua/.
Хто може ініціювати припинення постачання електричної енергії?     Припинення постачання електричної енергії споживачу може ініціювати:

електропостачальник;

оператор системи розподілу;

споживач (власник електроустановки).

У яких випадках здійснює припинення електропостачання електропостачальник?

Електропостачальник може припинити електропостачання споживачу в разі:

заборгованості за спожиту електричну енергію;

недопущення працівників електропостачальника до лічильника, розміщеного на території споживача.

У яких випадках здійснює припинення електропостачання оператор систем и розподілу?

Оператор системи розподілу може припинити електропостачання в разі:

заборгованості за надані послуги з розподілу електричної енергії;

недопущення працівників оператора системи розподілу до лічильника, розміщеного на територіє споживача;

несплати вартості не облікованої електричної енергії, визначеної відповідно до законодавства (за умови прийняття судом рішення на користь оператора системи розподілу);

невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади;

неукладекння договору між споживачем та оператором системи розподілу та/або між споживачем та електропостачальником;

порушення споживачем Правил охорони електричних мереж.
Чи мають право попереджати про припинення електропостачання?

     Попередження про припинення електропостачання надається споживачу:

електропостачальником – не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення;

оператором системи розподілу – не пізніше 5 робочих днів до дня відключення.

     Про тимчасове припинення постачання електричної енергії для виконання планових робіт в електричних мережах оператор системи розподілу повідомляє споживачів через засоби масової інформації та власний веб-сайт не пізніше ніж за 10 днів до дня його здійснення.

     Електропостачання може бути припинено без попередження у разі:

виникнення аварійних ситуацій;

самовільного підключення споживачем струмоприймачів поза лічильником;

зниження показників якості електричної енергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок оператора системи розподілу та інших споживачів.
7. Вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії.

Класифікація джерел енергії та їх вплив на довкілля

 

    Споживання енергії пов'язане з усіма видами господарської діяльності людини: з опаленням будинків, приготуванням їжі, рухом транспортних засобів, промисловістю, сільськогосподарським виробництвом. 
     Освоєння різних запасів енергії у світовому масштабі призвело до безпрецедентного зростання рівня життя. Нині люди настільки залежні від енергії, що важко уявити, як би вони вижили без неї.  
     Ми не замислюємося про, те, звідки береться енергія, допоки у нас не відключають світло або опалення. Якщо ж це трапляється, ми не можемо повноцінно жити чи працювати. 
Джерела енергії класифікуються таким чином: 
1. Викопне паливо (вугілля і горючі сланці, нафта, природний газ); 
2. Ядерна і термоядерна енергія; 
3. Відновлювані енергетичні ресурси (енергія води, вітру, сонця, термальних вод, деревини, торфу тощо). 
     Виробництво енергії істотно впливає на стан довкілля. Спалювання викопного твердого та рідкого палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого і чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднювальних речовин. Видобуток вугілля відкритим способом, як і торфорозробки, ведуть до зміни природних ландшафтів, а іноді й до їх руйнування. Розливи нафти і нафтопродуктів при видобутку і транспортуванні здатні знищити все живе на величезних територіях (акваторіях). 
    Не кращим чином на ландшафтах, рослинному і тваринному світі позначається створення інфраструктури, необхідної для вугле-, нафто- та газовидобутку. 
     Атомна енергетика є потенційно небезпечною через можливі аварії на енергоустановках, що супроводжуються викидом у довкілля радіоактивних матеріалів. Ядерні відходи залишаються небезпечними протягом сотень і тисяч років. Особливо актуальною ця тема є для України, котра постраждала від наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС. 
      В останні роки політики і населення висловлюють побоювання через загострення глобальних екологічних проблем таких, як кислотні опади та зміна клімату, а також оцінюючи наслідки впливу цих процесів на довкілля. І хоча енергію можна одержувати екологічнішими способами, використовуючи відновлювані джерела енергії (сонця, вітру, термальних вод, деревини та відходів сільськогосподарського виробництва), необхідно усвідомлювати, що способу отримання енергії, який би зовсім не шкодив довкіллю, не існує. 
     У цій ситуації найраціональнішим рішенням слід вважати енергозбереження. Саме воно повинно стати пріоритетним у стратегії розвитку будь-якої країни, адже запаси традиційних джерел енергії обмежені.
1. Видобуток вугілля відкритим способом призводить до змін природного ландшафту і навіть до його руйнування;
2. Спалювання викопного палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого та чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднюючих речовин;
3. Використання атомної енергії приводить до ризику аварій, подібних до Чорнобильської, які, супроводжуються викидом радіоактивних речовин у природне середовище та викликають проблеми переробки ядерних відходів та їх захоронення, що обходиться дуже дорого і не має надійного інженерного рішення;
4. Будівництво та експлуатація великих гідроелектростанцій приводить до: відселення людей із зони затоплення; знищення цінних видів прохідних і напівпрохідних риб, для яких греблі стають нездоланними перешкодами на шляху до нерестовища; втрати лісів і високородючих заплавних земель; збільшення ризику виникнення руйнівних землетрусів у передгірних і гірських районах; підвищення ризику катастрофічних повеней у місцевостях, що знаходяться нижче за течією; зміни ландшафтів і їх руйнування; втрати джерел доходу частиною місцевого населення.
     Незважаючи на очевидні переваги, відновлювані джерела енергії також можуть негативно впливати на довкілля. Експлуатація станцій, які виробляють енергію за допомогою відновлюваних енергетичних джерел, пов'язана з вилученням з обігу значних земельних ділянок і, ймовірно, в майбутньому буде супроводжуватися тими чи іншими негативними наслідками для довкілля: змінами ландшафтів (вітряки, сонячні батареї), підвищеним рівнем шуму (вітряки), забрудненням ґрунтів (геотермальні енергоустановки та установки, які працюють на біомасі), згубними впливами на інші природні ресурси (припливно-відпливні електростанції). Крім того, ці енергоустановки зазвичай мають невелику потужність і можуть використовуватися не скрізь (вітряки, сонячні батареї, геотермальні і припливно-відпливні електростанції, метантенки).
     За матеріалами сайта ОБСЄ - www.osce.org