Споживач за вільними цінами

Договір про постачання електричної енергії споживачу - домовленість двох сторін (електропостачальник і споживач), що є документом певної форми, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником за вільними цінами.

Споживач електричної енергії - фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання.

 

Щоб укласти договір з ТОВ "ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ" необхідно:   

1. Обрати Комерційну пропозицію;

2. Ознайомитись з умовами Типового Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг;

3. Заповнити заяву-приєднання, де потрібно вказати обрану Споживачем комерційну пропозицію. Разом із заявою приєднання Споживач повинен надати ТОВ "Черкасиенергозбут" наступні документи:

-   Витяг з ЄДР, роздрукований з інтернету, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

-   Копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);
-   Копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).
-   Документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код). 
    Договір про постачання електричної енергії споживачу є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, та вважається укладеним з дати відкриття особового рахунка за об'єктом споживача або внесення змін до такого особового рахунка, про що споживач інформується у передбаченому договором порядку.

 

Договірні умови та бланки документів:

 Договір про постачання електричної енергії споживачу

 Додаток №1 Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу

 Додаток №2 Комерційна пропозиція для споживачів за вільними цінами