Постачання природнього газу

1. Законодавство у сфері постачання природного газу  

1. Закон України № 329-VIII "Про ринок природного газу” від 09.04.2015

2. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2496 від 30.09.2015 "Про затвердження Правил постачання природного газу”

3. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30.09.2015 "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем”

4. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2495 "Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу”

5. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2493 від 30.09.2015 "Про затвердження Кодексу газотранспортної системи”

6. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугвід 08.12.2006 р. № 1687 "Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення”

7. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

8. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

9. ПОСТАНОВА 21.09.2017 № 1156 Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

2. Загальні умови постачання  Постачання природного газу здійснюється згідно Правил постачання природного газу та за умови наявності діючого між Споживачем та Оператором ГТС договору транспортування газу, крім установ і організацій,які фінансуються з державного і місцевих бюджетів.
1. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, в точках виходу газотранспортної системи до відповідної газорозподільної системи.
2. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи в точках виходу з газотранспортної системи.
3. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з Оператором ГРМ та витрати з розподілу природного газу, що передається за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи. Споживач несе всі витрати за розподіл природного газу мережами відповідного Оператора ГРМ.
4. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з Оператором ГТС та витрати з транспортування природного газу, що передається за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи. Споживач несе всі витрати на транспортування природного газу мережами Оператора ГТС,крім установ і організацій,які фінансуються з державного і місцевих бюджетів.
5. На відповідний період поставки природного газу, Споживач замовляє у Постачальника весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний Споживачу, або його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий ЕІС-код.
6. Коригування договірних планових об’ємів постачання/споживання природного газу протягом місяця поставки здійснюється в порядку процедури надання реномінації, передбаченої Кодексом ГТС.
7. За підсумками розрахункового періоду, Споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу ГТС/ГРМ.
Договір постачання природного газу повинен містити такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду договору:
1) Місце і дата укладення договору, а також найменування/прізвища, імена, по батькові постачальника і споживача та їх EIC-коди як суб'єктів ринку природного газу;
{Підпункт 1 пункту 5 розділу ІІ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}
2) Предмет договору, відповідно до якого постачальник зобов’язується поставити споживачу природний газ в необхідних для нього об’ємах (обсягах);
{Підпункт 2 пункту 5 розділу ІІ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}
3) ЕІС-код точки/точок комерційного обліку споживача, по яких буде здійснюватися постачання природного газу постачальником (за необхідності, якщо по інших точках комерційного обліку постачання газу здійснює інший постачальник);
4) Найменування Оператора ГРМ/ГТС, з яким споживач уклав договір розподілу/транспортування природного газу,крім установ і організацій,які фінансуються з державного і місцевих бюджетів;
5) Річні, місячні та добові планові об’єми (обсяги) постачання/споживання природного газу за договором, у тому числі в розрізі точок комерційного обліку (за необхідності);
6) Порядок перегляду та коригування договірних планових об’ємів (обсягів) постачання/споживання природного газу, у тому числі протягом розрахункового періоду;
7) Режими постачання та споживання природного газу протягом відповідного періоду;
8) Ціна постачання природного газу за договором;
9) Порядок та строки проведення розрахунків за поставлений природний газ;
10) Порядок звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого природного газу на певну дату чи протягом відповідного періоду;
11) Відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її застосування, у тому числі в разі перевищення споживачем підтверджених обсягів природного газу за відповідний період, а також механізми компенсації і повернення, які застосовуються, якщо рівні якості послуг постачальника за договором не виконуються, зокрема за неточності в рахунку чи його затримці (норма вноситься в договір за згодою сторін);
{Підпункт 11 пункту 5 розділу ІІ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}
12) Перелік випадків, коли постачання природного газу може бути обмежено/припинено споживачу, та порядок обмеження/припинення, а по споживачу, що не є захищеним відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі, додаткові вимоги, визначені в зазначених Правилах;
13) Порядок зміни постачальника;
14) Строк дії договору та умови і порядок його продовження, припинення чи розірвання, у тому числі інформація щодо можливості його одностороннього розірвання;
{Підпункт 14 пункту 5 розділу ІІ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}
15) Місцезнаходження/місце проживання, банківські реквізити сторін;
16) Інформація, що стосується прав споживачів, у тому числі щодо розгляду скарг (вирішення спорів) постачальником, і засоби спілкування та/або публічного оголошення інформації, що подається постачальником згідно з цими Правилами;
{Пункт 5 розділу ІІ доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}
17) Порядок вирішення спорів відповідно до пункту 9 розділу VI цих Правил;
{Пункт 5 розділу ІІ доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}
18) Право споживача на отримання інформації, визначеної Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».
Усі умови поставки природного газу за договором мають бути справедливими та добре відомими заздалегідь. У будь-якому випадку вся відповідна інформація має бути надана споживачеві до укладення договору.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА
Споживач має право:
1)отримувати природний газ на умовах, укладеного Договору;
2)провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;
3)за умови відсутності простроченої заборгованості за Договором перед Постачальником, перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати Договір у встановленому Договором та чинним законодавством порядку;
4)мати інші права, передбачені чинним законодавством і Договором. 2.2. Споживач зобов’язується:
• забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу згідно з умовами Договору;
• укласти в установленому порядку договір розподілу/транспортування природного газу з Оператором ГРМ/ГТС для набуття права на правомірний відбір газу із газорозподільної/газотранспортної системи та фізичну доставку газу до межі балансової належності об’єкта Споживача;
• самостійно контролювати власне газоспоживання та не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
• не допускати перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді шляхом самостійного і завчасного обмеження (припинення) власного газоспоживання;
• не пізніше наступного робочого дня після укладення договору постачання з новим постачальником письмово повідомити про це Постачальника та розрахуватися з ним за спожитий природний газ у строки, передбачені Договором;
• безперешкодно допускати на свою територію, у приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень або відповідних довіреностей на вчинення вказаних дій для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;
• відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем свої зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або Договором;
• виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або Договором.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
3.1. Постачальник має право:
• отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;
• ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених Договором та чинним законодавством;
• безперешкодного доступу до комерційних вузлів (приладів) обліку природного газу Споживача для перевірки показань фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;
• отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем свої зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або Договором;
• проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;
• мати інші права, передбачені чинним законодавством і Договором.
3.2. Постачальник зобов’язується:
• забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього та за умови дотримання Оператором ГТС свої обов'язків щодо забезпечення якості природного газу в точках виходу;
• забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу природного газу за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу обсягу природного газу;
• своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;
• виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або Договором.
3. Права та обов’язки споживача   Права та обов’язки споживача Права та обов’язки споживача природного газу здійснюються відповідно до статті 13 Закону України «Про ринок природного газу», та Правил постачання природного газу затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827:
- Споживач, який не є побутовим має право, зокрема, на:
1) вільний вибір постачальника;
2) безоплатну зміну постачальника, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої статті 14 Закону України «Про ринок природного газу»;
3) отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;
4) отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;
5) безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;
6) дострокове розірвання договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними.
7) на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;
8) на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
9) самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
10) вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
інші права, передбачені чинним законодавством.
- Споживач, який не є побутовим зобов’язаний, зокрема:
1) укласти договір про постачання природного газу;
2) забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договору постачання;
3) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
4) забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;
5) припиняти (обмежувати) споживання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;
6) забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
7) здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
8) самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
- порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
- відсутності укладеного договору постачання природного газу;
9) У разі порушення або невиконання своїх обов’язків споживач несе відповідальність згідно із законом.
4. Права та обов’язки постачальника   Згідно із Правилами постачання природного газу затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827, та Типового договіру постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2500, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1386/27831:
- Постачальник природного газу має право:
1) отримувати від споживача плату за поставлений природний газ;
2) контролювати правильність оформлення споживачем платіжних документів;
3) ініціювати припинення постачання природного газу споживачу у порядку та на умовах, визначених договором постачання та чинним законодавством;
4) проводити разом зі споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;
5) отримувати відшкодування збитків від споживача, що понесені постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням споживачем своїх зобов’язань перед постачальником, відповідно до умов договору постачання та чинного законодавства;
6) укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
7) на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
8) на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір постачання, щодо режимів споживання природного газу;
9) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами.
- Постачальник природного газу зобов’язується:
1) забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах, передбачених договором постачання;
2) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та договору постачання;
3) обчислювати і виставляти рахунки споживачу за поставлений природний газ відповідно до вимог, передбачених договором постачання;
4) надавати побутовим споживачам інформацію, передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», зокрема щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ, прав та обов'язків побутового споживача, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та інші відомості згідно з вимогами та умовами цих Правил, як вказано в договорі постачання природного газу побутовим споживачам. Жодні додаткові витрати за надання інформації побутовим споживачем не оплачуються;
5) публікувати на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п'ять днів до введення її у дію;
6) видавати споживачеві безоплатно розрахункові книжки з бланками квитанцій, платіжні документи та форми звернень;
7) розглядати в установленому порядку претензії побутового споживача щодо нарахувань за спожитий природний газ з урахуванням вимог пункту 9 розділу VI цих Правил і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;
8) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення споживача з питань, що пов’язані з виконанням договору постачання;
9) приймати плату за надані послуги будь-яким із способів, що передбачені договором постачання;
10) відшкодовувати збитки, понесені споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання постачальником своїх зобов’язань за договором постачання;
11) інформувати споживача про умови гарантованого постачання природного газу постачальником, на якого в установленому законодавством порядку покладені спеціальні обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам;
12) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від споживача;
13) протягом трьох днів від дати, коли постачальнику стало відомо про неспроможність продовжувати постачання природного газу споживачу, він зобов’язується поінформувати споживача про його право:
- вибрати іншого постачальника та про наслідки невиконання цього;
- перейти до постачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов’язки (за його наявності), який не має права відмовити споживачу в укладанні договору постачання природного газу;
- на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого виконання постачальником своїх зобов’язань за договором постачання;
14) забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження оператором газотранспортної системи необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;
15) своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;
16) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
17) створити точки контакту для надання інформації побутовим споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки мають бути передбачені у заяві-приєднанні та/або договорі постачання природного газу побутовим споживачам і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;
18) надати побутовому споживачеві остаточний рахунок після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу побутовим споживачам не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
19) повідомляти про намір змінити умови договору постачання природного газу, при цьому споживач має бути повідомлений про його право відмовитись від запропонованих змін. Таке повідомлення має бути надане споживачеві не пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами);
20) виконувати інші обов’язки, покладені на постачальника чинним законодавством та/або договором постачання.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  В разі виникнення спорів чи розбіжностей, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору постачання природного газу або у зв’язку з ним, або інші спори, які можуть виникнути під час взаємодії між Постачальником та Споживачем будуть вирішуватись шляхом листування, проведення переговорів і консультацій.
-У разі неможливості досягнення згоди Сторін шляхом листування, чи в процесі переговорів та консультацій, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення суперечки до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або передати спір до господарських судів України.
– Врегулювання суперечок Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку. У випадку виникнення будь-яких спірних питань, будь ласка звертайтеся:
Директор
САМОЙЛЕНКО РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ
Адреса: 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Благовісна, 166
Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00
тел.: (0472) 31-88-13
тел.: (067) 510-54-59
E-mail: energozbut.ck@gmail.com 
6. Договір постачання природного газу  

 Договір постачання природного газу побутовим споживачам

 Заява-приєднання до договору постачання природного газу побутовим споживачам

 Договір постачання природного газу для споживачів, які не є побутовими

 Заява-приєднання до договору постачання природного газу для споживачів які не є побутовими

 Для укладення договору постачання природного газу споживач має надати постачальнику такі документи:

 - заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний ЕІС-код та очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору;

- належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт споживача;

- копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік у контролюючих органах;

- письмову довідку діючого постачальника (за його наявності) або складений з ним акт звірки взаєморозрахунків про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником, або письмовий дозвіл діючого постачальника (за його наявності) на перехід споживача до нового постачальника.

 

7. Ціна  
Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених ст.12 Закону України «Про ринок природного газу».
Ціни на природний газ ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» будуть опубліковані після початку діяльності з постачання природного газу та проведення переговорів щодо укладення договорів на постачання природного газу зі споживачами.

1. Комерційна пропозиція для побутових споживачів місячна.

2. Ціна базової річної пропозиції для побутових споживачів.

8. Контакти
Адреса: 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Благовісна, 166
Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00
тел.: (0472) 31-88-13
тел.: (067) 510-54-59
E-mail: energozbut.ck@gmail.com