Реформування ринку електричної енергії

 

На сьогодні, основними законодавчими документами та нормативно-правовими актами у сфері енергетики, зокрема по взаємовідносинам із споживачами з розподілу (передача) та постачання (купівля-продаж) електричної енергії, є:

1. Закон України "Про ринок електричної енергії" ВВР №27-28, 2017року
2. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №310 «Про затвердження Кодексу систем розподілу»
3. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №311 «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії»
4. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

Разом з цим, свою чинність втратили Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 року № 28, та Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357. Проте, згідно роз'яснення НКРЕКП на термін перехідного періоду (до грудня 2018 року) є за можливим використання вимог даних документів у межах умов існуючих діючих Договорів про постачання/користування електроенергії.

Ці документи передбачають впровадження нової моделі ринку. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та постанов НКРЕКП всіма енергопостачальними компаніями України здійснюються заходи щодо відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання.

Тому, на території Черкаської області існують:
► Компанії з розподілу електроенергії
► Компанії з постачання електроенергії

Варто розуміти:

Електрична енергія (активна) – енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу.

Розподіл електричної енергії – транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії.

Система розподілу – система ліній, допоміжного обладнання, обладнання для трансформації та перемикань, що використовується для розподілу електроенергії

Оператор системи розподілу – юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності.

Постачання електричної енергії – продаж електричної енергії споживачу відповідно до умов договору.

Електропостачальник – суб’єкт господарювання, який здійснює продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу

Постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії (ППКО) - суб'єкт господарювання, який надає послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до вимог Закону України "Про ринок електричної енергії" та Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

ТОВ «Черкасиенергозбут» – це компанія-постачальник електричної енергії, яка здійснює свою діяльність у межах всієї України, співпрацює з енергетичними компаніями Європи та є постачальником універсальних послуг у межах Черкаської області.

Водночас, ПАТ "Черкасиобленерго" продовжує свою діяльність та залишається основною компанією, яка здійснює розподіл електричної енергії споживачам на території Черкаської області.

Варто розуміти:

Договір про надання послуг з розподілу електроенергії – домовленість сторін про доступ до системи розподілу, яка укладається між ОСР, що здійснює розподіл електроенергії на території ліцензованої діяльності, та Користувачем (в тому числі споживач і постачальник). *

Договір про постачання електричної енергії споживачу – домовленість двох сторін (електропостачальник і споживач), що є документом певної форми, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником за вільними цінами.

Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг домовленість між постачальником універсальних послуг та побутовим або малим непобутовим споживачем, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачем у певний період часу постачальником універсальних послуг за цінами постачальника універсальних послуг. **

Малий непобутовий споживач – суб’єкт малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ, який купує електричну енергію для власного споживання.

Побутовий споживач фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність, на підставі відповідного договору з учасником ринку, у тому числі за договором постачання електричної енергії споживачу.

Договір про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» – домовленість між постачальником «останньої надії» та споживачем, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу на термін до 90 днів постачальником «останньої надії» за цінами постачальника «останньої надії». ***

* укладання такого договору є обов'язковим та першочерговим для того, щоб споживати елетроенергію
** ціна (тариф) в даному випадку регулюється та встановлюється НКРЕКП
*** ціна (тариф) в даному випадку встановлюється НКРЕКП та, як правило, є дещо більшою

Споживачам, але крім побутових та малих непобутових споживачів, необхідно було до 01 грудня 2018 року обрати електропостачальника за вільними цінами та укласти відповідний договір. Побутові та малі непобутові споживачі могли не поспішати з вибором та отримувати послуги з постачання електричної енергії у постачальника універсальних послуг, при цьому вони не обмежувалися у праві вибору свого постачальника.

Протягом наступних двох років функції постачальника універсальних послуг для побутових та малих непобутових споживачів буде виконувати ТОВ "Черкасиенергозбут" на закріпленій територіїяка визначається як Черкаська областьРазом з тим, ТОВ "Черкасиенергозбут" має право та буде постачати електроенергії за вільними цінами.

По закінченню зазначених вище термінів, кожний споживач зобов'язаний обрати свого електропостачальника та укласти Договір про постачання електроенергії споживачу.

Цікаво знати:

Слід відзначити, що на території нашої області може займатися діяльністю необмежена кількість електропостачальників. Тобто, послуги з постачання електроенергії надаватимуться будь-якими іншими суб’єктами господарювання, але виключно за вільними (ринковими) цінами.

Виконувати ж функції постачальника універсальних послуг має право тільки той електропостачальник, на якого будуть покладені такі зобов'язання відповідним рішенням Кабінету міністрів України згідно встановленого порядку. В Черкаській області це ТОВ "Черкасиенергозбут".

Таке немонопольне становище в частині постачання електроенергії дасть змогу всім споживачам самостійно обирати та/або змінювати свого постачальника.

Слід пам'ятати:

Всі вимоги щодо процедури та необхідної документації для укладання договору споживача про надання послуг з розподілу викладені в розділах 1.2, 2.1 Правил роздрібного ринку електричної енергії та 11.1, 11.2, 11.3 Кодексу системи розподілу.

Всі вимоги щодо процедури та необхідної документації для укладання договору про постачання викладені в розділах 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Варто наголосити, що передача постачальнику універсальних послуг персональних даних побутових та малих непобутових споживачів під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу не потребує отримання згоди та повідомлення таких споживачів про передачу персональних даних і вважається такою, що здійснена в загальносуспільних інтересах з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам.

Форми договорів та їх додатків розміщені у розділі "Договірні відносини".