Питання/Відповіді

1. Як укласти договір про постачання електричної енергії?  

     Укладення споживачем договору про постачання електричної енергії (посилання на договір) відбувається шляхом приєднання споживача до договору на умовах обраної споживачем комерційної пропозиції. Також необхідно заповнити заяву-приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу, де вказати обрану комерційну пропозицію. Комерційна пропозиція є невід'ємним додатком до договору. Разом із заповненою заявою-приєднання потрібно звернутися у центри обслуговування споживачів ТОВ «Черкасиенергозбут».

 Разом із заявою-приєднання Споживач повинен надати ТОВ «Черкасиенергозбут» наступні документи:

1. Для фізичних осіб:

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

- копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

- копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

- документи, що підтверджують наявність договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного з оператором системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» (оригінал та копію паспорту точки (точок) розподілу електричної енергії об'єкта (об'єктів) споживача).

 2. Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 

 - Витяг з ЄДР, роздрукований з інтернету, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

- Копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

- Копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

- Документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код).
2. Який порядок зміни електропостачальника?

     У разі, якщо Ви маєте бажання змінити поточного електропостачальника на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ", Вам необхідно заповнити Заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу: Заява-приєднання, при зміні постачальника.

Порядок зміни електропостачальника за ініціативою споживача

    Споживач має право в установленому Правилами порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником.

Процес зміни споживачем електропостачальника забезпечується суб'єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни електропостачальника та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час такої зміни на безоплатній основі.

     Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення.

     Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу. 

     Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.

     У межах однієї процедури зміни електропостачальника споживачем відповідно до визначеного цим розділом порядку можлива зміна лише одного електропостачальника. При цьому споживач може ініціювати декілька процедур зміни електропостачальника одночасно.

     Повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником надається у вигляді заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах оприлюдненої комерційної пропозиції електропостачальника, а якщо сторони дійшли взаємної згоди укласти договір на умовах, які оприлюднені комерційні пропозиції електропостачальника не містять, у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником споживач має надати новому електропостачальнику таку інформацію:

1) персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові) споживача або уповноваженої особи або найменування компанії (для юридичної особи), а також для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

2) контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування тощо);

3) ЕІС-код(и) точки обліку електроенергії за об'єктом (об'єктами) споживача;

4) найменування чинного електропостачальника;

5) інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору про постачання електричної енергії споживачу відповідно до цих Правил (якщо споживач обрав визначену комерційну пропозицію нового електропостачальника), інші документи, які можуть бути потрібні відповідно до обраної комерційної пропозиції;

6) згоду на обробку персональних даних та використання їх для отримання інформації щодо споживача від адміністратора комерційного обліку.

     Датою початку процедури зміни електропостачальника вважається дата отримання всіх необхідних даних.

     У разі отримання неповних даних електропостачальник повинен повідомити про це споживача. Після отримання всіх необхідних даних електропостачальник протягом дня повинен надати споживачу підтвердження щодо початку процедури зміни електропостачальника та укладення з ним договору про постачання електричної енергії споживачу.

     У випадку отримання повідомлення від адміністратора комерційного обліку про відсутність можливості зміни електропостачальника новий електропостачальник повинен повідомити про це споживача протягом робочого дня після отримання такого повідомлення з наданням відповідного обґрунтування та рекомендацій споживачу.

     Попередній електропостачальник після отримання від адміністратора комерційного обліку повідомлення про зміну електропостачальника повинен здійснити всі необхідні заходи щодо припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу зі споживачем на заплановану дату зміни електропостачальника.

     До припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу попередній електропостачальник зобов'язаний забезпечувати постачання електричної енергії на умовах чинного договору.

     Попередній електропостачальник не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії споживачу має виставити споживачу рахунок за електричну енергію, сформований на підставі прогнозних даних комерційного обліку, наданих адміністратором комерційного обліку.

     Відсутність оплати споживачем виставлених рахунків на дату зміни електропостачальника та/або наявність спору між споживачем та попереднім електропостачальником не є підставою зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника.

     У визначену дату зміни електропостачальника постачальник послуг комерційного обліку в присутності споживача та/або оператора системи повинен зняти фактичні покази засобу (засобів) вимірювальної техніки або забезпечити їх зчитування автоматизованою системою комерційного обліку.

     Якщо фактичні дані комерційного обліку перевищують прогнозні, споживач повинен протягом 5 робочих днів з дати отримання остаточного рахунку здійснити платежі на користь попереднього електропостачальника.

     Якщо споживачем здійснена переплата за прогнозними даними споживання, попередній електропостачальник повинен протягом 5 робочих днів повернути споживачу надлишок коштів.

     Зазначені платежі мають бути здійснені сторонами протягом 10 робочих днів після зміни електропостачальника.

aЯкщо не пізніше ніж за 3 календарні дні до дати зміни електропостачальника споживач та/або новий електропостачальник (крім випадків укладення договору шляхом приєднання споживача до публічної комерційної пропозиції) виявили бажання зупинити процес зміни електропостачальника, новий електропостачальник повинен невідкладно повідомити про це адміністратора комерційного обліку. Таке звернення є підставою відмови адміністратора комерційного обліку у забезпеченні зміни електропостачальника.

     Новий електропостачальник на запит споживача повинен повідомляти його про етапи виконання процедури зміни електропостачальника. Датою зміни електропостачальника вважається дата зміни записів у реєстрах груп споживачів електропостачальників.

     Споживач має право протягом 14 календарних днів після зміни електропостачальника ініціювати процедуру переходу до іншого електропостачальника без оплати штрафних санкцій за передчасне розірвання договору.

     Суб'єкти (учасники) ринку електричної енергії та учасники роздрібного ринку, які задіяні у процесі зміни електропостачальника, несуть відповідальність за завдані збитки іншим суб'єктам та споживачу в установленому порядку.

 

3. Який розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника?

Підпункт Порядку

Гарантований стандарт

Розмір компенсації споживачам, грн

Періодичність надання

Побутовим

Непобутовим

Малим непобутовим

Іншим

Підпункт 1 пункту 3.3 глави 3

Надання даних про споживання електричної енергії

5 роб.днів

100

200

400

одноразово

Підпункт 2 пункту 3.3 глави 3

Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів

30 днів

200

400

600

одноразово

Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів, якщо підчас розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку

45 днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 3 пункту 3.3 глави 3

Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку на оплату

5 роб.днів

100

200

400

одноразово

Підпункт 4 пункту 3.3 глави 3

Урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР укінцевому рахунку споживача за електричну енергію

30 днів

100

200

400

одноразово

4. Приклад-роз'яснення рахунка за електричну енергію, який отримують споживачі, із поясненням кожного елемента рахунка.
1.Постачальник електричної енергії.
2.Контактні дані центрів обслуговування споживачів, кол-центру та інформаційно-консультаційного центру постачальника електричної енергії.
3.Банківські реквізити одержувача платежу (Центр обслуговування споживачів).
4.Період, за який проводиться розрахунок.
5.Номер особового рахунка споживача.
6.Покази лічильника електричної енергії на початок календарного місяця.
7.Фактичні покази лічильника електричної енергії, які зафіксовані контролером РЕМ або передані споживачем.
8.Кінцеві (розрахункові) покази лічильника електричної енергії, що використані для розрахунку обсягу споживання у розрахунковому періоді. Вказуються покази лічильника електричної енергії, які зафіксовані контролером РЕМ або передані споживачем. Якщо покази не зняті персоналом РЕМ та не передані споживачем на перше число календарного місяця, наступного за розрахунковим, то вказуються покази, розраховані із середньодобового споживання виходячи з даних про покази лічильника, зафіксовані між двома послідовними зчитуваннями, та кількості днів між цими зчитуваннями показів.
9.Різниця між показами на початок та на кінець розрахункового періоду, за якою розрахована сума до сплати.
10.Прізвище, ім'я та по-батькові споживача, а також його адреса.
11.Тариф на електроенергію у гривні з ПДВ, затверджений відповідною Постановою НКРЕКП, зазначений для кожного з блоків обсягу споживання.
12.Коригування обсягів споживання електроенергії за попередній розрахунковий період.
13.Спожито електроенергії (кВт.год, грн.) за першим та другим тарифними блоками.
14.Дані про наявність або відсутність діючої пільги.
15.Нараховано в поточному місяці.
16.Сальдо на початок розрахункового періоду.
17.Відомості про оплати, що надійшли в розрахунковому періоді.
18.Перерахунок обсягів та вартості спожитої електроенергії за попередній розрахунковий період.
19.Субсидія - кошти, що надійшли на особовий рахунок споживача впродовж розрахункового періоду.
20.Сума до сплати станом на кінець розрахункового періоду. Розраховується так: обсяг, спожитий за розрахунковий місяць помножений на діючий тариф (за блоками споживання) плюс заборгованість або мінус переплата (станом на початок розрахункового періоду) мінус оплати/субсидії, що надійшли впродовж розрахункового періоду.
21.Тариф на розподіл електричної енергії, грн/кВт.год (з ПДВ).
22.Контактні дані кол-центру оператора системи розподілу електричної енергії.
23.Контактні дані та адреса постачальника електричної енергії.
24.Номер особового рахунка та адреса споживача.
25.Період, за який проводиться розрахунок.
26.Сума до сплати станом на кінець розрахункового періоду.
27.Платежі за спожиту електричну енергію по QR-коду через мобільний додаток Приват24.
28.Інформація про порядок розрахунків за спожиту електричну енергію та про порядок припинення електропостачання відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії.

5. Який загальний порядок зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії?

Згідно Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 визначено наступне: споживач, що є побутовим, зобов'язаний щомісяця знімати фактичні показання лічильника електричної енергії та надавати їх Оператору системи розподілу (постачальнику послуг комерційного обліку). 
Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця. 
Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку в будь-який інший день календарного місяця є вихідними даними для визначення даних комерційного обліку на перше число розрахункового періоду (календарного місяця). 
У разі неотримання до початку четвертого робочого дня місяця, що настає за розрахунковим, показів лічильника та за умови, що лічильник електричної енергії не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний обсяг розподілу та споживання електричної енергії по Споживачу за розрахунковий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання. 
Якщо за підсумками наступного місяця Споживач надасть покази лічильника електричної енергії, визначення фактичного обсягу розподілу та споживання електричної енергії за період зазначеного місяця здійснюється з урахуванням наданих показів та показів, на які споживачем здійснено розрахунки.,
Покази лічильника споживач має передавати до свого оператора системи розподілу (постачальника послуг комерційного обліку) – ПАТ «Черкасиобленерго» (або до АТ «Укрзалізниця», якщо договір про розподіл електричної енергії укладено з цим товариством).
Для коректного формування рахунків та уникнення непорозумінь передавайте покази електролічильника на 1 число кожного місяця.
ПАТ «Черкасиобленерго» приймає покази цілодобово за телефонами Кол-центру (0472) 33-87-87, (093) 170-40-57, (050) 434-87-87, (067) 690-48-48), за допомогою спеціальної форми і через особистий кабінет на своєму офіційному сайті, а також у паблік-аккаунті у Viber.
Якщо у вас оператор системи розподілу АТ «Укрзалізниця», то передавати показники засобів обліку слід за номерами телефонів: Козятинський  лінійний відділ (м.Жашків): 068-35-83-794, (04342) 5-27-48; Дарницький лінійний відділ (Драбівський р-н, с.Кононівка): (044) 366-46-74; Шевченківський лінійний відділ: (04733) 5-25-01, 063-46-61-680, 098-41-94-312.
Система проведення розрахунків в умовах нового ринку електричної енергії надає можливість споживачам обирати для себе найбільш клієнтоорієнтовані комерційні пропозиції постачальників, а у разі необхідності та/або незгоди з умовами постачання та оплати – вільно та швидко змінювати постачальника шляхом приєднання до публічних комерційних пропозицій інших постачальників електричної енергії.
Обрана споживачем комерційна пропозиція є додатком до укладеного з відповідним електропостачальником договору про постачання електричної енергії споживачу і містить таку інформацію:
- ціну на електричну енергію;
- спосіб оплати;
- термін виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін його оплати;
- визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії (окремо або через електропостачальника).
Оплата електричної енергії може здійснюватись споживачем у формі:
- планових платежів з подальшим перерахунком;
- попередньої оплати з остаточним розрахунком;
- оплати за фактично відпущену електричну енергію.
Платіжні документи про обсяги поставленої, розподіленої та купленої електричної енергії формується на основі даних, отриманих від адміністратора комерційного обліку, у порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку.
Первинні дані про покази засобів обліку електричної енергії, необхідні для формування рахунків за постачання електричної енергії, надаються постачальниками послуг комерційного обліку, у тому числі дані, які згідно з укладеними договорами передаються споживачами постачальнику комерційного обліку.
Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше 20 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено іншого терміну.
Рахунок за спожиту електричну енергію оплачується:
-протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунка непобутовим споживачем;
-протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка побутовим споживачем;
в інший термін, передбачений договором, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду. 
6. Порядок відключення/відновлення електроживлення споживача.З метою захисту прав споживачів НКРЕКП визначено чіткий порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії споживачу у розділі VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, з текстом яких Ви можете ознайомитись на офіційному веб-сайті НКРЕКП за посиланням http://www.nerc.gov.ua/.
Хто може ініціювати припинення постачання електричної енергії?     Припинення постачання електричної енергії споживачу може ініціювати:

електропостачальник;

оператор системи розподілу;

споживач (власник електроустановки).

У яких випадках здійснює припинення електропостачання електропостачальник?

Електропостачальник може припинити електропостачання споживачу в разі:

заборгованості за спожиту електричну енергію;

недопущення працівників електропостачальника до лічильника, розміщеного на території споживача.

У яких випадках здійснює припинення електропостачання оператор систем и розподілу?

Оператор системи розподілу може припинити електропостачання в разі:

заборгованості за надані послуги з розподілу електричної енергії;

недопущення працівників оператора системи розподілу до лічильника, розміщеного на територіє споживача;

несплати вартості не облікованої електричної енергії, визначеної відповідно до законодавства (за умови прийняття судом рішення на користь оператора системи розподілу);

невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади;

неукладекння договору між споживачем та оператором системи розподілу та/або між споживачем та електропостачальником;

порушення споживачем Правил охорони електричних мереж.
Чи мають право попереджати про припинення електропостачання?

     Попередження про припинення електропостачання надається споживачу:

електропостачальником – не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення;

оператором системи розподілу – не пізніше 5 робочих днів до дня відключення.

     Про тимчасове припинення постачання електричної енергії для виконання планових робіт в електричних мережах оператор системи розподілу повідомляє споживачів через засоби масової інформації та власний веб-сайт не пізніше ніж за 10 днів до дня його здійснення.

     Електропостачання може бути припинено без попередження у разі:

виникнення аварійних ситуацій;

самовільного підключення споживачем струмоприймачів поза лічильником;

зниження показників якості електричної енергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок оператора системи розподілу та інших споживачів.
7. Вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії.

Класифікація джерел енергії та їх вплив на довкілля

 

    Споживання енергії пов'язане з усіма видами господарської діяльності людини: з опаленням будинків, приготуванням їжі, рухом транспортних засобів, промисловістю, сільськогосподарським виробництвом. 
     Освоєння різних запасів енергії у світовому масштабі призвело до безпрецедентного зростання рівня життя. Нині люди настільки залежні від енергії, що важко уявити, як би вони вижили без неї.  
     Ми не замислюємося про, те, звідки береться енергія, допоки у нас не відключають світло або опалення. Якщо ж це трапляється, ми не можемо повноцінно жити чи працювати. 
Джерела енергії класифікуються таким чином: 
1. Викопне паливо (вугілля і горючі сланці, нафта, природний газ); 
2. Ядерна і термоядерна енергія; 
3. Відновлювані енергетичні ресурси (енергія води, вітру, сонця, термальних вод, деревини, торфу тощо). 
     Виробництво енергії істотно впливає на стан довкілля. Спалювання викопного твердого та рідкого палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого і чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднювальних речовин. Видобуток вугілля відкритим способом, як і торфорозробки, ведуть до зміни природних ландшафтів, а іноді й до їх руйнування. Розливи нафти і нафтопродуктів при видобутку і транспортуванні здатні знищити все живе на величезних територіях (акваторіях). 
    Не кращим чином на ландшафтах, рослинному і тваринному світі позначається створення інфраструктури, необхідної для вугле-, нафто- та газовидобутку. 
     Атомна енергетика є потенційно небезпечною через можливі аварії на енергоустановках, що супроводжуються викидом у довкілля радіоактивних матеріалів. Ядерні відходи залишаються небезпечними протягом сотень і тисяч років. Особливо актуальною ця тема є для України, котра постраждала від наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС. 
      В останні роки політики і населення висловлюють побоювання через загострення глобальних екологічних проблем таких, як кислотні опади та зміна клімату, а також оцінюючи наслідки впливу цих процесів на довкілля. І хоча енергію можна одержувати екологічнішими способами, використовуючи відновлювані джерела енергії (сонця, вітру, термальних вод, деревини та відходів сільськогосподарського виробництва), необхідно усвідомлювати, що способу отримання енергії, який би зовсім не шкодив довкіллю, не існує. 
     У цій ситуації найраціональнішим рішенням слід вважати енергозбереження. Саме воно повинно стати пріоритетним у стратегії розвитку будь-якої країни, адже запаси традиційних джерел енергії обмежені.
1. Видобуток вугілля відкритим способом призводить до змін природного ландшафту і навіть до його руйнування;
2. Спалювання викопного палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого та чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднюючих речовин;
3. Використання атомної енергії приводить до ризику аварій, подібних до Чорнобильської, які, супроводжуються викидом радіоактивних речовин у природне середовище та викликають проблеми переробки ядерних відходів та їх захоронення, що обходиться дуже дорого і не має надійного інженерного рішення;
4. Будівництво та експлуатація великих гідроелектростанцій приводить до: відселення людей із зони затоплення; знищення цінних видів прохідних і напівпрохідних риб, для яких греблі стають нездоланними перешкодами на шляху до нерестовища; втрати лісів і високородючих заплавних земель; збільшення ризику виникнення руйнівних землетрусів у передгірних і гірських районах; підвищення ризику катастрофічних повеней у місцевостях, що знаходяться нижче за течією; зміни ландшафтів і їх руйнування; втрати джерел доходу частиною місцевого населення.
     Незважаючи на очевидні переваги, відновлювані джерела енергії також можуть негативно впливати на довкілля. Експлуатація станцій, які виробляють енергію за допомогою відновлюваних енергетичних джерел, пов'язана з вилученням з обігу значних земельних ділянок і, ймовірно, в майбутньому буде супроводжуватися тими чи іншими негативними наслідками для довкілля: змінами ландшафтів (вітряки, сонячні батареї), підвищеним рівнем шуму (вітряки), забрудненням ґрунтів (геотермальні енергоустановки та установки, які працюють на біомасі), згубними впливами на інші природні ресурси (припливно-відпливні електростанції). Крім того, ці енергоустановки зазвичай мають невелику потужність і можуть використовуватися не скрізь (вітряки, сонячні батареї, геотермальні і припливно-відпливні електростанції, метантенки).
     За матеріалами сайта ОБСЄ - www.osce.org


8. Питання-відповідь щодо субсидії.
8.1. Що таке житлова субсидія?Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою громадянам - мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.
8.2. Хто призначає житлові субсидії?Відповідно до «Положення про порядок призначення житлових субсидій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (із змінами) призначення житлових субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. Житлові субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та/або скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, внеску/платежу об'єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла, соціальних нормативів житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, витрат на управління багатоквартирним будинком і розміром обов'язкового відсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
8.3. Хто має право на отримання житлової субсидії?Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України (далі - громадяни), що проживають у житлових приміщеннях (будинках). Житлова субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначається у разі, коли домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення. Якщо для опалення житлового приміщення (будинку) одночасно використовується теплова енергія та/або природний газ, та/або електрична енергія, соціальні нормативи для опалення (теплопостачання) приміщення (будинку) під час розрахунку житлової субсидії застосовуються тільки на одну комунальну послугу. Якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів від централізованого опалення (теплопостачання) і громадяни для обігріву приміщень використовують побутові електроприлади, для розрахунку житлових субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення. Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та акта обстеження стану зовнішньо- і внутрішньобудинкових електромереж щодо їх відповідності вимогам нормативно-правових актів, що проведені організаціями, які здійснюють обслуговування таких мереж.
8.4. Чи можуть не призначити житлову субсидію за несплату?Так, згідно підпункту 5 пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №848 (із змінами) житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо: структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії, крім заборгованості, що виникла у зв`язку з тим, що управитель, об`єднання, виконавець комунальних послуг не уклали договору з АТ «Ощадбанк» (його установами) для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.
8.5. До відома споживачів!

У разі призначення житлової субсидії особам, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, пільги з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива не нараховуються протягом періоду отримання житлової субсидії, крім випадку, коли пільговиками є члени сім'ї особи із складу домогосподарства, які не проживають за адресою домогосподарства. Інформація про зазначених осіб подається управителям або об'єднанням, виконавцям комунальних послуг та вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Починаючи з жовтня 2019 року виплату субсидій у готівковій формі здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або поштові реквізити), за якими пенсіонери отримують пенсію. Тим , хто ще не на пенсії, виплату здійснюватимуть на відкриті раніше рахунки в АТ «Ощадбанк». Якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану допомогу на оплату комунальних послуг у іншій банківській установі – йому потрібно із відповідною заявою звернутися до управління соціального захисту населення. Разом із заявою необхідно надати реквізити рахунку в уповноваженому банку для одержання житлової субсидії готівкою. Монетизовану житлову субсидію можна отримувати через будь-який з нижче перелічених банків:

• АТ «Укрексімбанк»

• АТ «Ощадбанк»

• АТ КБ «ПриватБанк»

• АТ АБ «Укргазбанк»

• АТ «Укрсоцбанк»

• АТ «Райффайзен Банк Аваль»

• АТ «Кредобанк»

• АТ «УкрСиббанк»

• АТ «Ідея Банк»

• АТ «Креді Агріколь Банк»

• АТ «Піреус Банк МКБ»

• АТ «Альфа-Банк»

• АТ «ОТП Банк»

• АТ «Банк Альянс»

• АТ АКБ «Львів»

• АТ АКБ «Індустріалбанк»

• АТ «МТБ Банк»

• АТ АБ «Південний»

• АТ «Полтава- банк»

• АТ «Перший Український Міжнародний Банк»

• АТ Східно – Український Банк «Грант»

• АТ «Юнекс Банк»

• АТ «Комерційний Індустріальний Банк»

• АТ «Універсал Банк»

• АТ АКБ «Радабанк»

• АТ «Банк Восток»

• АТ «Мотор - Банк»

• АТ КБ «Акордбанк»

• АТ «Кристалбанк»

• АТ «Банк Січ»

• АТ «Банк Кліринговий Дім»

• АТ «Метабанк»

• АТ «Міжнародний інвестиційний банк»

• АТ «Правекс Банк»

• АТ «Таскомбанк»

• АТ «Укрбудінвестбанк»

• АТ «Акцент - Банк» (АТ «А - Банк»)

• АТ «Агропросперіс Банк» (АТ «АП Банк»).

Тим, кому призначено монетизовану субсидію у безготівковій формі, а це ті домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги, отримуватимуть субсидію виключно через АТ «Ощадбанк».

9. Пільги.  

З 1 жовтня 2019 року введено в дію «Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. №373 (із змінами).

Дія цього порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги згідно із Законами України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей (крім військовослужбовців)», «Про Службу безпеки України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», « Про музеї та музейну справу», «Про захист рослин», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про охорону дитинства», «Про соціальний захист дітей війни», «Про культуру», «Про освіту», «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», Кодексом цивільного захисту України (крім осіб рядового і начальницького складу), Основами законодавства України про охорону здоров`я (далі - пільговики).

Суму пільги розраховуватимуть виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно з законом. Також на неї впливатимуть ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги та державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування.

Відповідно до ухваленого рішення паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі – готівкова і безготівкова.

Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі за прикладом безготівкового надання субсидій через Ощадбанк.

Безготівкова монетизація – коли АТ Ощадбанк веде у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходять на рахунок для виплати пільг, в розрізі кожного пільговика (облікові записи пільговиків).АТ Ощадбанк здійснює переказ коштів на рахунки управителів, об`єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між АТ Ощадбанк (його установами) та управителями, об`єднаннями, виконавцями комунальних послуг. В цьому випадку пільговик не докладає жодних зусиль, за нього все зроблять органи соцзахисту.

Готівкова монетизація – коли за заявою пільговика, поданою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 15 жовтня (15 травня), у якій зазначаються виплатні реквізити, виплата пільги здійснюється у грошовій готівковій формі з початку опалювального (неопалювального) сезону. Одержувач пільги може відкрити рахунок у одному із 38 уповноважених банків (або через виплатні об’єкти Укрпошти) і кожен місяць отримувати "живі” гроші.

Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов`язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованих управителям, об`єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплачених таким пільговикам готівкою.

Пільговик зобов`язаний повідомляти структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг (зміни у складі сім`ї, зміни місця проживання тощо).

Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика, на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення повертається пільговиком до державного бюджету. У разі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку.

Якщо у пільговика, який отримуватиме пільги у готівковій формі, виникне заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, про що орган соціального захисту населення повідомлятимуть надавачі послуг, пільга буде надаватися йому з наступного місяця у грошовій безготівковій формі.

Головним розпорядником коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг у грошовій формі та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення.

За отриманням інформації про будь-які питання, пов`язані з нарахуванням пільги, пільговики звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів управителям, об`єднанням, виконавцям комунальних послуг, пільговик звертається до АТ «Ощадбанк».

За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати) пільговики звертаються до управителів, об`єднань, виконавців комунальних послуг.

 

10. Право споживача на зміну електропостачальника та процедура такої зміни.  

На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» було змінено засади регулювання взаємовідносин між споживачами електричної енергії та електропостачальниками. Запроваджена нова конкурентна модель ринку електричної енергії, якою передбачено можливість вільного вибору споживачем електропостачальника.

Однією з істотних умов договору про постачання електричної енергії споживачу є порядок зміни електропостачальника. Зміна електропостачальника споживачем здійснюється на безоплатній основі.

Необхідні дії споживача для зміни електропостачальника:
- надання повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником у вигляді заяви – приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах, оприлюдненої комерційної пропозиції електропостачальника;
- надання новому електропостачальнику необхідної інформації щодо суб’єкта та необхідних персональних даних споживача або уповноваженої ним особи;
- отримання підтвердження щодо початку процедури зміни електропостачальника та укладання з ним договору про постачання електричної енергії споживачу;
- отримання від нового електропостачальника повідомлення про неможливість здійснення зміни з наданням відповідного обґрунтування та рекомендацій у випадку відсутності можливості зміни електропостачальника;
- отримання від попереднього електропостачальника не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії рахунку за електричну енергію, сформованого на підставі прогнозних даних комерційного обліку, наданих адміністратором комерційного обліку, який підлягає оплаті споживачем;- зняття уповноваженими представниками оператора системи розподілу (постачальника послуг комерційного обліку) фактичних показів засобу вимірювальної техніки;
- здійснення платежів на користь попереднього електропостачальника протягом 5 робочих днів з дати отримання остаточного рахунку, якщо фактичні дані перевищують прогнозні;- отримання надлишку коштів протягом 5 робочих днів, якщо споживачем здійснена переплата за прогнозними даними.

Максимально спрощена процедура зміни електропостачальника для споживача створює можливість вільного вибору електропостачальника з найвигіднішою пропозицією для споживача, що стимулює розвиток конкуренції на ринку електричної енергії.

11. Права сторін.  

1. Споживач електричної енергії має право:

1) на приєднання власних електроустановок до мереж оператора системи або іншого власника електромереж у порядку, передбаченому Кодексом систем розподілу або Кодексом системи передачі;
2) на вибір електропостачальника;
3) на вибір комерційних пропозицій з різними тарифними планами;
4) одночасно мати більше одного укладеного договору про постачання електричної енергії споживачу за умови дотримання цих Правил та Кодексу комерційного обліку. При цьому договір про постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником;
5) купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами за Правилами ринку та на організованих сегментах ринку за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - додатково договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку в електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за цими Правилами;
6) отримувати якісні послуги з розподілу (передачі), постачання та комерційного обліку електричної енергії;
7) змінювати електропостачальника на умовах, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та цими Правилами;
8) отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;
9) отримувати інформацію щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її розподілу та споживання;
10) на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;
11) на відшкодування збитків відповідно до умов договору та законодавства України, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання та якості електричної енергії;
12) на звернення до електропостачальника з питання змін договірних умов у порядку, передбаченому цими Правилами;
13) на доступ до встановлених поза межами об’єкта споживача розрахункових засобів вимірювання та інформації, яка зберігається в первинній базі даних електронних багатофункціональних розрахункових засобів вимірювання;
14) на отримання від оператора системи відшкодування в межах обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж, які спільно зі споживачем використовуються оператором системи;
15) отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору про постачання електричної енергії споживачу;
16) отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору про постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення цих змін та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником без оплати передбачених договором штрафних санкцій за його дострокове припинення;
17) на передачу функцій експлуатації своїх електроустановок на підставі окремого договору іншій організації, яка має право на здійснення такої діяльності;
18) на повернення від оператора системи розподілу, який розподіляє електричну енергію субспоживачу, коштів за розподіл необлікованої засобами вимірювальної техніки субспоживача електричної енергії, а від субспоживача - вартості цієї електричної енергії;
19) на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених Правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
20) на відшкодування збитків, які виникли через дії чи бездіяльність субспоживача, електропостачальника, власника мереж, оператора малої системи розподілу, оператора системи, постачальника послуг комерційного обліку.

2. Побутовий споживач, крім зазначених прав, має право на:
1) встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання та зазначеної у договорі (договорах) зі споживачем, та на виробництво електричної енергії з такої установки без відповідної ліцензії;
2) продаж постачальнику універсальних послуг електричної енергії, що вироблена генеруючою установкою приватного домогосподарства, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами.

3. Непобутовий споживач, крім прав, визначених пунктом 1 , має право на організацію додаткових площадок вимірювання за однією а