Питання/Відповіді

1. Як укласти договір про постачання електричної енергії?  

     Укладення споживачем договору про постачання електричної енергії (посилання на договір) відбувається шляхом приєднання споживача до договору на умовах обраної споживачем комерційної пропозиції. Також необхідно заповнити заяву-приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу, де вказати обрану комерційну пропозицію. Комерційна пропозиція є невід'ємним додатком до договору. Разом із заповненою заявою-приєднання потрібно звернутися у центри обслуговування споживачів ТОВ «Черкасиенергозбут».

 Разом із заявою-приєднання Споживач повинен надати ТОВ «Черкасиенергозбут» наступні документи:

1. Для фізичних осіб:

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

- копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

- копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

- документи, що підтверджують наявність договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного з оператором системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» (оригінал та копію паспорту точки (точок) розподілу електричної енергії об'єкта (об'єктів) споживача).

 2. Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 

 - Витяг з ЄДР, роздрукований з інтернету, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

- Копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

- Копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

- Документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код).
2. Який порядок зміни електропостачальника?

     У разі, якщо Ви маєте бажання змінити поточного електропостачальника на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ", Вам необхідно заповнити Заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу: Заява-приєднання, при зміні постачальника.

Порядок зміни електропостачальника за ініціативою споживача

    Споживач має право в установленому Правилами порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником.

Процес зміни споживачем електропостачальника забезпечується суб'єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни електропостачальника та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час такої зміни на безоплатній основі.

     Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення.

     Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу. 

     Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.

     У межах однієї процедури зміни електропостачальника споживачем відповідно до визначеного цим розділом порядку можлива зміна лише одного електропостачальника. При цьому споживач може ініціювати декілька процедур зміни електропостачальника одночасно.

     Повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником надається у вигляді заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах оприлюдненої комерційної пропозиції електропостачальника, а якщо сторони дійшли взаємної згоди укласти договір на умовах, які оприлюднені комерційні пропозиції електропостачальника не містять, у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником споживач має надати новому електропостачальнику таку інформацію:

1) персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові) споживача або уповноваженої особи або найменування компанії (для юридичної особи), а також для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

2) контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування тощо);

3) ЕІС-код(и) точки обліку електроенергії за об'єктом (об'єктами) споживача;

4) найменування чинного електропостачальника;

5) інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору про постачання електричної енергії споживачу відповідно до цих Правил (якщо споживач обрав визначену комерційну пропозицію нового електропостачальника), інші документи, які можуть бути потрібні відповідно до обраної комерційної пропозиції;

6) згоду на обробку персональних даних та використання їх для отримання інформації щодо споживача від адміністратора комерційного обліку.

     Датою початку процедури зміни електропостачальника вважається дата отримання всіх необхідних даних.

     У разі отримання неповних даних електропостачальник повинен повідомити про це споживача. Після отримання всіх необхідних даних електропостачальник протягом дня повинен надати споживачу підтвердження щодо початку процедури зміни електропостачальника та укладення з ним договору про постачання електричної енергії споживачу.

     У випадку отримання повідомлення від адміністратора комерційного обліку про відсутність можливості зміни електропостачальника новий електропостачальник повинен повідомити про це споживача протягом робочого дня після отримання такого повідомлення з наданням відповідного обґрунтування та рекомендацій споживачу.

     Попередній електропостачальник після отримання від адміністратора комерційного обліку повідомлення про зміну електропостачальника повинен здійснити всі необхідні заходи щодо припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу зі споживачем на заплановану дату зміни електропостачальника.

     До припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу попередній електропостачальник зобов'язаний забезпечувати постачання електричної енергії на умовах чинного договору.

     Попередній електропостачальник не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії споживачу має виставити споживачу рахунок за електричну енергію, сформований на підставі прогнозних даних комерційного обліку, наданих адміністратором комерційного обліку.

     Відсутність оплати споживачем виставлених рахунків на дату зміни електропостачальника та/або наявність спору між споживачем та попереднім електропостачальником не є підставою зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника.

     У визначену дату зміни електропостачальника постачальник послуг комерційного обліку в присутності споживача та/або оператора системи повинен зняти фактичні покази засобу (засобів) вимірювальної техніки або забезпечити їх зчитування автоматизованою системою комерційного обліку.

     Якщо фактичні дані комерційного обліку перевищують прогнозні, споживач повинен протягом 5 робочих днів з дати отримання остаточного рахунку здійснити платежі на користь попереднього електропостачальника.

     Якщо споживачем здійснена переплата за прогнозними даними споживання, попередній електропостачальник повинен протягом 5 робочих днів повернути споживачу надлишок коштів.

     Зазначені платежі мають бути здійснені сторонами протягом 10 робочих днів після зміни електропостачальника.

aЯкщо не пізніше ніж за 3 календарні дні до дати зміни електропостачальника споживач та/або новий електропостачальник (крім випадків укладення договору шляхом приєднання споживача до публічної комерційної пропозиції) виявили бажання зупинити процес зміни електропостачальника, новий електропостачальник повинен невідкладно повідомити про це адміністратора комерційного обліку. Таке звернення є підставою відмови адміністратора комерційного обліку у забезпеченні зміни електропостачальника.

     Новий електропостачальник на запит споживача повинен повідомляти його про етапи виконання процедури зміни електропостачальника. Датою зміни електропостачальника вважається дата зміни записів у реєстрах груп споживачів електропостачальників.

     Споживач має право протягом 14 календарних днів після зміни електропостачальника ініціювати процедуру переходу до іншого електропостачальника без оплати штрафних санкцій за передчасне розірвання договору.

     Суб'єкти (учасники) ринку електричної енергії та учасники роздрібного ринку, які задіяні у процесі зміни електропостачальника, несуть відповідальність за завдані збитки іншим суб'єктам та споживачу в установленому порядку.

 

3. Який розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника?
Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника

Підпункт Порядку

Гарантований стандарт

Розмір компенсації споживачам, грн

Періодичність надання

Побутовим

Непобутовим

Малим непобутовим

Іншим

Підпункт 1 пункту 4.3 глави 4

Надання даних про споживання електричної енергії

5 роб.днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 2 пункту 4.3 глави 4

Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів

30 днів

200

400

600

одноразово

Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу комерційного
обліку

45 днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 3 пункту 4.3 глави 4

Розгляд звернення споживача щодо перевірки правильності рахунка за електричну енергію

5 роб.днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 4 пункту 4.3 глави 4

Урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг оператора системи у кінцевому рахунку споживача за електричну енергію

30 днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 5 пункту 4.3 глави 4
Виставлення рахунка електропостачальником (у паперовій або електронній формі)
Строк, визначений договором та/або ПРРЕЕ
100
200
400
одноразово за зверненням споживача
Підпункт 6 пункту 4.3 глави 4
Виставлення рахунка електро-постачальником  з правильнимиданими про  ціну, вартість  та  обсяг спожитої електричної енергії
100
200
400
одноразово за зверненням споживача
4. Приклади-роз'яснення рахунків за електричну енергію, які отримують споживачі, із поясненням кожного елементу рахунку
Для побутових споживачів

1. Постачальник електричної енергії.
2. Контактні дані центрів обслуговування споживачів, кол-центру та інформаційно-консультаційного центру постачальника електричної енергії.
3. Банківські реквізити одержувача платежу.
4. Період, за який проводиться розрахунок.
5. Номер особового рахунка, № договора, адреса, П.І.Б. споживача.
6. Покази лічильника електричної енергії на початок календарного місяця.
7. Фактичні покази лічильника електричної енергії, які зафіксовані контролером РЕМ або передані споживачем.
8. Кінцеві (розрахункові) покази лічильника електричної енергії, що використані для розрахунку обсягу споживання у розрахунковому періоді. Вказуються покази лічильника електричної енергії, які зафіксовані контролером РЕМ або передані споживачем. Якщо покази не зняті персоналом РЕМ та не передані споживачем на перше число календарного місяця, наступного за розрахунковим, то вказуються покази, розраховані за середньодобовим споживанням.
9. Різниця між показами на початок та на кінець розрахункового періоду, за якою розрахована сума до сплати.
10. Тариф на електроенергію у гривні з ПДВ, затверджений відповідною Постановою НКРЕКП.
11. Спожито електроенергії (кВт.год, грн.)
12. Дані про наявність або відсутність діючої пільги.
13. Нараховано в поточному місяці.
14. Сальдо на початок розрахункового періоду.
15. Відомості про оплати, що надійшли в розрахунковому періоді.
16. Перерахунок обсягів та вартості спожитої електроенергії за попередні розрахункові періоди.
17. Субсидія - кошти, що надійшли на особовий рахунок споживача впродовж розрахункового періоду
18. Сума до сплати станом на кінець розрахункового періоду. Розраховується: обсяг, спожитий за розрахунковий місяць помножений на діючий тариф плюс заборгованість або мінус переплата (станом на початок розрахункового періоду) мінус оплати/субсидії, що надійшли впродовж розрахункового періоду.
19. Тариф на розподіл, на передачу електроенергії, тариф ПУП, грн/кВт.год (з ПДВ).
20. Контактні дані кол-центру оператора системи розподілу електричної енергії.
21. Адреса постачальника електричної енергії.
22. Адреса споживача.
23. Платежі за спожиту електричну енергію по QR-коду через мобільний додаток Приват24
24. Інформація про порядок розрахунків за спожиту електричну енергію та про порядок припинення електропостачання відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії.
25. Інформація щодо процедури відключення від електроживлення.
26. Переказ коштів за електричну енергію за реквізитами ТОВ «Черкасиенергозбут», що містяться в QR-коді.
27. Подання заяв, претензій та скарг в ІКЦ ТОВ «Черкасиенергозбут». Графіки відключень оператора системи розподілу.
28. Номер особового рахунка, № договору.
29. Строк дії договору та можливість його пролонгації.

Для непобутових споживачів

1. Назва рахунку.
2. Номер особового рахунку.
3. Номер договору та термін його дії.
4. Вид послуги.
5. Період за який проводиться розрахунок.
6. Постачальник електричної енергії.
7. Контактний телефон.
8. Банківські реквізити одержувача платежу.
9. Веб-сайт постачальника.
10. Назва Споживача.
11. Сальдо на початок розрахункового періоду
12. Назва Комерційної пропозицію згідно якої відбувається розрахунок (Вільна ціна або Універсальна послуга).
13. Тариф на електроенергію у гривні без ПДВ.
14. Обсяг спожитої електричної енергії Споживачем за розрахунковий період.
15. Сума електроенергії без ПДВ в гривнях. Розраховується: обсяг спожитий за розрахунковий місяць помножений на діючий тариф.
16-19. Назви складових тарифу.
20-23. Складова тарифу в гривнях без ПДВ.
24-27. Вартість електричної енергію кожної складової тарифу в гривнях без ПДВ.
28. Тариф на розподіл електричної енергії в гривнях без ПДВ.
29. Назва тарифу розподілу.
30. Вартість розподілу електроенергії з врахуванням обсягів спожитої електричної енергії.
31. Загальна сума за спожиту електроенергію без ПДВ.
32. Сума ПДВ.
33. Загальну сума рахунку з ПДВ.
34. Відомості про оплату, що надійшли в розрахунковому періоді.
35. Сума до сплати з ПДВ станом на кінець розрахункового періоду з врахуванням заборгованості або переплати, що надійшли впродовж розрахункового періоду.
36. Загальна сума до сплати з ПДВ прописом.
37. Інформація щодо правильності сплати рахунку.
38. Інформація щодо відключення від електроживлення.
39. Інформація щодо додатку до рахунку.
40. Інформація щодо термінів сплати рахунку згідно Правил роздрібного ринку електричної енергії.
41. Інформація щодо процедури припинення електропостачання згідно Правил роздрібного ринку електричної енергії.
42. Підпис особи, що видала рахунок.
43. Посада та ПІБ особи, що видала рахунок.
44. Дата отримання рахунку.
45. Підпис та ПІБ Споживача або уповноваженої особи, що отримує рахунок.

5. Який загальний порядок зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії?

Згідно Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 визначено наступне: споживач, що є побутовим, зобов'язаний щомісяця знімати фактичні показання лічильника електричної енергії та надавати їх Оператору системи розподілу (постачальнику послуг комерційного обліку). 
Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця. 
Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку в будь-який інший день календарного місяця є вихідними даними для визначення даних комерційного обліку на перше число розрахункового періоду (календарного місяця). 
У разі неотримання до початку четвертого робочого дня місяця, що настає за розрахунковим, показів лічильника та за умови, що лічильник електричної енергії не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний обсяг розподілу та споживання електричної енергії по Споживачу за розрахунковий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання. 
Якщо за підсумками наступного місяця Споживач надасть покази лічильника електричної енергії, визначення фактичного обсягу розподілу та споживання електричної енергії за період зазначеного місяця здійснюється з урахуванням наданих показів та показів, на які споживачем здійснено розрахунки.,
Покази лічильника споживач має передавати до свого оператора системи розподілу (постачальника послуг комерційного обліку) – ПАТ «Черкасиобленерго» (або до АТ «Укрзалізниця», якщо договір про розподіл електричної енергії укладено з цим товариством).
Для коректного формування рахунків та уникнення непорозумінь передавайте покази електролічильника на 1 число кожного місяця.
ПАТ «Черкасиобленерго» приймає покази цілодобово за телефонами Кол-центру (0472) 33-87-87, (093) 170-40-57, (050) 434-87-87, (067) 690-48-48), за допомогою спеціальної форми і через особистий кабінет на своєму офіційному сайті, а також у паблік-аккаунті у Viber.
Якщо у вас оператор системи розподілу АТ «Укрзалізниця», то передавати показники засобів обліку слід за номерами телефонів: Козятинський  лінійний відділ (м.Жашків): 068-35-83-794, (04342) 5-27-48; Дарницький лінійний відділ (Драбівський р-н, с.Кононівка): (044) 366-46-74; Шевченківський лінійний відділ: (04733) 5-25-01, 063-46-61-680, 098-41-94-312.
Система проведення розрахунків в умовах нового ринку електричної енергії надає можливість споживачам обирати для себе найбільш клієнтоорієнтовані комерційні пропозиції постачальників, а у разі необхідності та/або незгоди з умовами постачання та оплати – вільно та швидко змінювати постачальника шляхом приєднання до публічних комерційних пропозицій інших постачальників електричної енергії.
Обрана споживачем комерційна пропозиція є додатком до укладеного з відповідним електропостачальником договору про постачання електричної енергії споживачу і містить таку інформацію:
- ціну на електричну енергію;
- спосіб оплати;
- термін виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін його оплати;
- визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії (окремо або через електропостачальника).
Оплата електричної енергії може здійснюватись споживачем у формі:
- планових платежів з подальшим перерахунком;
- попередньої оплати з остаточним розрахунком;
- оплати за фактично відпущену електричну енергію.
Платіжні документи про обсяги поставленої, розподіленої та купленої електричної енергії формується на основі даних, отриманих від адміністратора комерційного обліку, у порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку.
Первинні дані про покази засобів обліку електричної енергії, необхідні для формування рахунків за постачання електричної енергії, надаються постачальниками послуг комерційного обліку, у тому числі дані, які згідно з укладеними договорами передаються споживачами постачальнику комерційного обліку.
Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше 20 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено іншого терміну.
Рахунок за спожиту електричну енергію оплачується:
-протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунка непобутовим споживачем;
-протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка побутовим споживачем;
в інший термін, передбачений договором, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду. 
6. Порядок відключення/відновлення електроживлення споживача З метою захисту прав споживачів НКРЕКП визначено чіткий порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії споживачу у розділі VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, з текстом яких Ви можете ознайомитись на офіційному веб-сайті НКРЕКП за посиланням http://www.nerc.gov.ua/.
Хто може ініціювати припинення постачання електричної енергії?      Припинення постачання електричної енергії споживачу може ініціювати:

електропостачальник;

 

оператор системи розподілу;

 

споживач (власник електроустановки).

 

У яких випадках здійснює припинення електропостачання електропостачальник?

Електропостачальник може припинити електропостачання споживачу в разі:

заборгованості за спожиту електричну енергію;

недопущення працівників електропостачальника до лічильника, розміщеного на території споживача.

У яких випадках здійснює припинення електропостачання оператор систем и розподілу?

Оператор системи розподілу може припинити електропостачання в разі:

заборгованості за надані послуги з розподілу електричної енергії;

недопущення працівників оператора системи розподілу до лічильника, розміщеного на територіє споживача;

несплати вартості не облікованої електричної енергії, визначеної відповідно до законодавства (за умови прийняття судом рішення на користь оператора системи розподілу);

невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади;

неукладекння договору між споживачем та оператором системи розподілу та/або між споживачем та електропостачальником;

порушення споживачем Правил охорони електричних мереж.
Чи мають право попереджати про припинення електропостачання?

     Попередження про припинення електропостачання надається споживачу:

електропостачальником – не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення;

оператором системи розподілу – не пізніше 5 робочих днів до дня відключення.

     Про тимчасове припинення постачання електричної енергії для виконання планових робіт в електричних мережах оператор системи розподілу повідомляє споживачів через засоби масової інформації та власний веб-сайт не пізніше ніж за 10 днів до дня його здійснення.

     Електропостачання може бути припинено без попередження у разі:

виникнення аварійних ситуацій;

самовільного підключення споживачем струмоприймачів поза лічильником;

зниження показників якості електричної енергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок оператора системи розподілу та інших споживачів.
7. Вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії

Класифікація джерел енергії та їх вплив на довкілля

 

    Споживання енергії пов'язане з усіма видами господарської діяльності людини: з опаленням будинків, приготуванням їжі, рухом транспортних засобів, промисловістю, сільськогосподарським виробництвом. 
     Освоєння різних запасів енергії у світовому масштабі призвело до безпрецедентного зростання рівня життя. Нині люди настільки залежні від енергії, що важко уявити, як би вони вижили без неї.  
     Ми не замислюємося про, те, звідки береться енергія, допоки у нас не відключають світло або опалення. Якщо ж це трапляється, ми не можемо повноцінно жити чи працювати. 
Джерела енергії класифікуються таким чином: 
1. Викопне паливо (вугілля і горючі сланці, нафта, природний газ); 
2. Ядерна і термоядерна енергія; 
3. Відновлювані енергетичні ресурси (енергія води, вітру, сонця, термальних вод, деревини, торфу тощо). 
     Виробництво енергії істотно впливає на стан довкілля. Спалювання викопного твердого та рідкого палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого і чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднювальних речовин. Видобуток вугілля відкритим способом, як і торфорозробки, ведуть до зміни природних ландшафтів, а іноді й до їх руйнування. Розливи нафти і нафтопродуктів при видобутку і транспортуванні здатні знищити все живе на величезних територіях (акваторіях). 
    Не кращим чином на ландшафтах, рослинному і тваринному світі позначається створення інфраструктури, необхідної для вугле-, нафто- та газовидобутку. 
     Атомна енергетика є потенційно небезпечною через можливі аварії на енергоустановках, що супроводжуються викидом у довкілля радіоактивних матеріалів. Ядерні відходи залишаються небезпечними протягом сотень і тисяч років. Особливо актуальною ця тема є для України, котра постраждала від наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС. 
      В останні роки політики і населення висловлюють побоювання через загострення глобальних екологічних проблем таких, як кислотні опади та зміна клімату, а також оцінюючи наслідки впливу цих процесів на довкілля. І хоча енергію можна одержувати екологічнішими способами, використовуючи відновлювані джерела енергії (сонця, вітру, термальних вод, деревини та відходів сільськогосподарського виробництва), необхідно усвідомлювати, що способу отримання енергії, який би зовсім не шкодив довкіллю, не існує. 
     У цій ситуації найраціональнішим рішенням слід вважати енергозбереження. Саме воно повинно стати пріоритетним у стратегії розвитку будь-якої країни, адже запаси традиційних джерел енергії обмежені.
1. Видобуток вугілля відкритим способом призводить до змін природного ландшафту і навіть до його руйнування;
2. Спалювання викопного палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого та чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднюючих речовин;
3. Використання атомної енергії приводить до ризику аварій, подібних до Чорнобильської, які, супроводжуються викидом радіоактивних речовин у природне середовище та викликають проблеми переробки ядерних відходів та їх захоронення, що обходиться дуже дорого і не має надійного інженерного рішення;
4. Будівництво та експлуатація великих гідроелектростанцій приводить до: відселення людей із зони затоплення; знищення цінних видів прохідних і напівпрохідних риб, для яких греблі стають нездоланними перешкодами на шляху до нерестовища; втрати лісів і високородючих заплавних земель; збільшення ризику виникнення руйнівних землетрусів у передгірних і гірських районах; підвищення ризику катастрофічних повеней у місцевостях, що знаходяться нижче за течією; зміни ландшафтів і їх руйнування; втрати джерел доходу частиною місцевого населення.
     Незважаючи на очевидні переваги, відновлювані джерела енергії також можуть негативно впливати на довкілля. Експлуатація станцій, які виробляють енергію за допомогою відновлюваних енергетичних джерел, пов'язана з вилученням з обігу значних земельних ділянок і, ймовірно, в майбутньому буде супроводжуватися тими чи іншими негативними наслідками для довкілля: змінами ландшафтів (вітряки, сонячні батареї), підвищеним рівнем шуму (вітряки), забрудненням ґрунтів (геотермальні енергоустановки та установки, які працюють на біомасі), згубними впливами на інші природні ресурси (припливно-відпливні електростанції). Крім того, ці енергоустановки зазвичай мають невелику потужність і можуть використовуватися не скрізь (вітряки, сонячні батареї, геотермальні і припливно-відпливні електростанції, метантенки).
     За матеріалами сайта ОБСЄ - www.osce.org


8. Субсидії Надання населенню субсидій проводиться у відповідності до Положення про «Спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів.

Згідно Постанови від 16 вересня 2022 р. № 1041 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово – комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України», Кабінет Міністрів України постановив:
пенсійному фонду України забезпечити з 1 жовтня 2022 виплату та з 1 грудня 2022 призначення житлових субсидій на оплату житлово – комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
9. Пільги  Надання населенню пільг проводиться у відповідності до Положення «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі», яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 із змінами , внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів.

Згідно Постанови від 16 вересня 2022 р. № 1041 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово – комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України», Кабінет Міністрів України постановив:
пенсійному фонду України забезпечити з 1 жовтня 2022 виплату та з 1 грудня 2022 призначення пільг на оплату житлово – комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Звернення щодо надання пільг

Для призначення пільг пільговики, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр), або їх законні представники звертаються з відповідною заявою про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, до якої додається у разі потреби довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі:
до 30 листопада 2022 р. включно - до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) за зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання (або фактичним місцем проживання - у разі перебування на обліку в Реєстрі за фактичним місцем проживання);
починаючи з 1 грудня 2022 р. - до органів Пенсійного фонду України.

Заяви з необхідними документами та/або відомостями приймаються від заявників:
• структурними підрозділами з питань соціального захисту населення - до 30 листопада 2022 р. в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія);
• органами Пенсійного фонду України - починаючи з 1 грудня 2022 р., у тому числі у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, мобільний додаток Пенсійного фонду України, веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або Портал Дія).

Заяви з необхідними документами та/або відомостями також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження структурному підрозділу з питань соціального захисту населення/органу Пенсійного фонду України (далі - уповноважений орган).

Механізм виплати пільги

Виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ "Ощадбанк” на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ "Ощадбанк” договору (далі - рахунок для виплати пільг).

За заявою пільговика, поданою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 15 жовтня (15 травня), але не пізніше 15 жовтня 2022 р., у якій зазначаються виплатні реквізити, виплата пільги здійснюється у грошовій готівковій формі з початку опалювального (неопалювального) сезону.

За отриманням інформації про будь-які питання, пов’язані з нарахуванням пільги, пільговики звертаються до уповноважених органів.

За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати) пільговики звертаються до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг, пільговики звертаються до 1 червня 2023 р. до АТ "Ощадбанк”. Інформація надається в порядку, визначеному АТ "Ощадбанк”.

Виплата пільг у грошовій безготівковій формі

АТ "Ощадбанк” веде до 31 грудня 2023 р. у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходять на рахунок для виплати пільг, в розрізі кожного пільговика (далі - облікові записи пільговиків).

АТ "Ощадбанк” здійснює переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між АТ "Ощадбанк” (його установами) та управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг.

Перерахування коштів з рахунка для виплати пільг на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг здійснюється АТ "Ощадбанк” в такій послідовності:
- управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг, які уклали з АТ "Ощадбанк” договори, подають щомісяця до 13 числа (включно) АТ "Ощадбанк” реєстри пільговиків разом з даними про облікові записи пільговиків, нараховані суми за спожиті послуги у попередньому місяці окремо за кожним видом послуги, крім витрат на управління багатоквартирним будинком (далі - реєстр нарахованих сум платежів пільговикам).
- АТ "Ощадбанк” на підставі отриманих реєстрів нарахованих сум платежів пільговикам здійснює щомісяця до 18 числа перерахування коштів у розмірі нарахованих сум за спожиті послуги в попередньому місяці з рахунка для виплати пільг на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг з наданням реєстрів нарахованих сум платежів пільговикам, у яких зазначається інформація про перерахування коштів. Перерахування коштів пільг на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг АТ "Ощадбанк” проводить до 1 червня 2023 р.

Виплата пільг у грошовій готівковій формі

Виплата пільг у грошовій готівковій формі здійснюється шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, через відділення організації, що здійснює виплату та доставку пенсій та грошової допомоги, за місцем фактичного проживання або на рахунок в АТ "Ощадбанк”, який відкривається органами Пенсійного фонду України без заяви пільговика.

У разі смерті пільговика, якому нараховано пільги у грошовій готівковій формі, члени сім’ї померлого, на яких поширювалися пільги, можуть отримати кошти, не виплачені у зв’язку із смертю пільговика, на підставі:
• письмового звернення одного із членів сім’ї, поданого до уповноваженого органу не пізніше дати закінчення бюджетного періоду;
• копії свідоцтва про смерть пільговика.

Відповідальність за подання неправдивих відомостей та складення звітності

Уповноважені органи мають право у разі потреби перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для надання пільг.

Пільговик зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу (до 30 листопада 2022 р. включно - структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, з 1 грудня 2022 р. - органам Пенсійного фонду України) про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.

Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика, на вимогу уповноваженого органу повертаються пільговиком.
10. Право споживача на зміну електропостачальника та процедура такої зміни

На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» було змінено засади регулювання взаємовідносин між споживачами електричної енергії та електропостачальниками. Запроваджена нова конкурентна модель ринку електричної енергії, якою передбачено можливість вільного вибору споживачем електропостачальника.

Однією з істотних умов договору про постачання електричної енергії споживачу є порядок зміни електропостачальника. Зміна електропостачальника споживачем здійснюється на безоплатній основі.

Необхідні дії споживача для зміни електропостачальника:
- надання повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником у вигляді заяви – приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах, оприлюдненої комерційної пропозиції електропостачальника;
- надання новому електропостачальнику необхідної інформації щодо суб’єкта та необхідних персональних даних споживача або уповноваженої ним особи;
- отримання підтвердження щодо початку процедури зміни електропостачальника та укладання з ним договору про постачання електричної енергії споживачу;
- отримання від нового електропостачальника повідомлення про неможливість здійснення зміни з наданням відпо