Звіти щодо фінансової діяльності Tовариства   
  Звіти про управління Tовариства  
  Звіти незалежного аудитора   
  Реєстри надання компенсацій споживачам  
  Щорічні звіти про господарську діяльність постачальника універсальних послуг  
  Інформація відповідно до вимог "Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загально суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії", яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019р. №483 (зі змінами)  
Інформація за 2020 рік  
Інформація за 2021 рік  
Інформація за 2022 рік  
Інформація за 2023 рік  
Інформація за 2024 рік  
  Інформація щодо діяльності з постачання природного газу  
  Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недоотримання гарантованих стандартів якості наданих послуг  
  Інформація щодо розрахунків між учасниками роздрібного ринку за «зеленим» тарифом  
Інформація за 2024 рік