Споживач за вільними цінами

Договір про постачання електричної енергії споживачу - домовленість двох сторін (електропостачальник і споживач), що є документом певної форми, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником за вільними цінами.

Споживач електричної енергії - фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання.

     Договір про постачання електричної енергії споживачу є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, та вважається укладеним з дати відкриття особового рахунка за об'єктом споживача або внесення змін до такого особового рахунка, про що споживач інформується у передбаченому договором порядку.

 Бланки документів:

 Договір про постачання електричної енергії споживачу

 Додаток №1 Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу

 Додаток №2 Комерційна пропозиція для споживачів за вільними цінами

 Відомість очікуваних обсягів споживання електричної енергії Споживачем на 2021 рік