Малий непобутовий споживач

     ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» визначено постачальником універсальних послуг на території Черкаської області (постанова НКРЕКП від 26.10.2018 № 1268)

     Універсальна послуга - постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією. При цьому, універсальну послугу надають постачальники електричної енергії, на яких покладена дана функція. Постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам здійснюватиметься за цінами, встановленими НКРЕКП відповідно затвердженої Регулятором методики.

     Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг - домовленість між постачальником універсальних послуг та побутовим або малим непобутовим споживачем, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачем у певний період часу постачальником універсальних послуг за цінами постачальника універсальних послуг.

     Малий непобутовий споживач - споживач, який купує електричну енергію для власного споживання, що не є побутовим споживачем, та електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. 

     Для здійснення розрахунків за фактично спожиту електричну енергію Постачальник формує та виставляє споживачу рахунок (рахунки) та акт (акти) прийняття-передавання товарної продукції у паперовій або електронній формі (у випадку згоди споживача на отримання електронного платіжного документа), на підставі даних комерційного обліку, отриманих у порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку електричної енергії.     

      Термін виставлення остаточного рахунків малому непобутовому споживачу – до 5 числа місяця наступного за розрахунковим.
Споживач зобов`язаний отримати від Постачальника рахунок (рахунки) та акт (акти) прийняття-передавання товарної продукції за розрахунковий період, впродовж трьох робочих днів підписати їх та повернути Постачальнику або надати заперечення щодо них в строк наданий для підписання. У разі ненадання заперечень, неповернення чи неотримання розрахункових документів Споживачем, Постачальник направляє йому примірники таких розрахункових документів. З моменту отримання Споживачем примірників розрахункових документів вони вважаються належним чином підписаними зі сторони Споживача. Розрахункові документи вважаються отриманими Споживачем у випадках передбачених пунктом 13.8. Договору.

       Оплата за відповідним платіжним документом може бути здійснена за вибором споживача:
- готівковими коштами або платіжною карткою чи безготівковими коштами в банках або через інші сервіси прямих платежів;
- з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг);
- в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством. 

Бланки документів:

 Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

 Додаток №1 Заява-приєднання для малих непобутових споживачів

 Комерційна пропозиція для непобутових споживачів

 Відомість очікуваних обсягів споживання електричної енергії Споживачем