Зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії

03 чер 2021

Зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії

20 травня 2021 року набув чинності ряд змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії (постанова НКРЕКП №805 від 19.05.2021). У даній публікації ми ознайомимо Вас із тими з них, що безпосередньо стосуються взаємовідносин споживачів та електропостачальників. 

Отже, що ж нового у Правилах роздрібного ринку електричної енергії?

У новій редакції певних змін зазнали договірні відносини між електропостачальником та споживачем. Відтак, у разі внесення змін до умов договору про постачання електричної енергії, електропостачальнику достатньо поінформувати про це споживача у визначений договором спосіб (на офіційному сайті, засобами електронного зв’язку, СМС-повідомленням, у пунктах прийому платежів тощо) не пізніше ніж за 20 днів до введення цих змін, і договір вважатиметься автоматично зміненим відповідно до запропонованих умов з дати, зазначеної в повідомленні. Якщо ж споживач не погоджується на запропоновані умови, то він має надати електропостачальнику письмову заяву про свою незгоду/неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення, але не раніше  ніж за 10 календарних днів до зазначеної в подомленні дати зміни умов договору – лише в такому випадку договір вважатиметься розірваним за ініціативою споживача. Відповідно, при розірванні договору електропостачання має бути припинено, або постачання електричної енергії здійснюватиметься постачальником «останньої надії», ціни якого є набагато вищими за ціни звичайних електропостачальників.

Також, змінився перелік документів, які обов’язково необхідно надати для укладання договору про постачання електричної енергії, а саме:
2. Копія паспорта (для фізичних осіб) або витяг, або довідку, або копію виписки з ЄДР (для юридичних осіб) споживача;
3. Документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником (для фізичних осіб), або документ, що посвідчує право особи діяти від імені юридичної особи (для юридичних осіб);
4. Копію документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом;
5. Паспорт точки розподілу/передачі об’єкта (площадки вимірювання).

Нова редакція правил вносить зміни і до ІV розділу Правил, який стосується порядку розрахунків на роздрібному ринку електричної енергії. Так, визначено спосіб отримання платіжного документа (рахунка) споживачем. 
Отже, датою отримання платіжного документа (рахунка) вважається:
1. дата вручення, що підтверджується підписом одержувача (споживача або його уповноваженої особи);
2. дата його отримання від кур’єра;
3. відмітка про реєстрацію вхідної кореспонденції;
4. дата його відкриття споживачем на персональній сторінці (особовому кабінеті) споживача на офіційному вебсайті електропостачальника, оператора системи, що може бути підтверджено програмною платформою, яка забезпечує роботу персональної сторінки з визначенням дати та часу його відкриття;
5. дата отримання іншими засобами комунікації (електронною поштою, факсимільним зв’язком тощо) чи в інший спосіб з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу у порядку, передбаченому договором про постачання електричної енергії споживачу та комерційною пропозицією та/або договором споживача на розподіл (передачу) електричної енергії;
6. третій календарний день з дати його отримання поштовим відділенням зв’язку, на території обслуговування якого розташований об’єкт споживача (у разі направлення засобами поштового зв’язку рекомендованим або цінним листом).

Також додатково нагадуємо, що незалежно від змін, які внесено до Правил, обов’язок споживача в повному обсязі оплачувати спожиту електричну енергію лишається незмінним. Тому не забувайте вчасно оплачувати рахунки у відповідності до пункту 4.12 ПРРЕЕ:
- протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунка непобутовим споживачем;
- протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка побутовим споживачем;
- в інший термін, передбачений договором, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

ТОВ «Черкасиенергозбут» дякує своїм споживачам за уважне ставлення до змін у нормативних документах щодо електропостачання та свідоме дотримання договірних зобов’язань!