ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!

28 вер 2018

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!

ПАТ "Черкасиобленерго" з метою належного інформування мешканців і підприємців Черкаської області та для подальшого взаєморозуміння і співпраці надає, в межах своєї компетенції, роз'яснення щодо загальних понять та процедури реформування ринку електричної енергії.

На сьогодні, основними законодавчими документами та нормативно-правовими актами у сфері енергетики, зокрема по взаємовідносинам із споживачами з розподілу (передача) та постачання (купівля-продаж) електричної енергії, є:

1

Закон України "Про ринок електричної енергії" ВВР №27-28, 2017року.

2

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №310 «Про затвердження Кодексу систем розподілу».

3

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №311 «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії».

4

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії».

Разом з цим, свою чинність втратили Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 року № 28, та Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357. Проте, згідно роз'яснення НКРЕКП на термін перехідного періоду (до грудня 2018 року) є за можливим використання вимог даних документів у межах умов існуючих діючих Договорів про постачання/користування електроенергії.

Ці документи передбачають впровадження нової моделі ринку. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та постанов НКРЕКП всіма енергопостачальними компаніями України здійснюються заходи щодо відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання.

Тобто, на території Черкаської області щонайменше буде існувати два товариства:

► Компанія з розподілу електроенергії ► Компанія з постачання електроенергії 

Варто розуміти!

Електрична енергія (активна) енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу.

Розподіл електричної енергії – транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії.

Система розподілу – система ліній, допоміжного обладнання, обладнання для трансформації та перемикань, що використовується для розподілу електроенергії

Оператор системи розподілу – юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності.

Постачання електричної енергії – продаж електричної енергії споживачу відповідно до умов договору.

Електропостачальник – суб’єкт господарювання, який здійснює продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу

Постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії (ППКО) - суб'єкт господарювання, який надає послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до вимог Закону України "Про ринок електричної енергії" та Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

(до моменту повноцінного запуску нового ринку функції ПККО виконуватиме оператор системи розподілу)

Новий учасник роздрібного ринку є ТОВ «Черкасиенергозбут», центральний офіс якого знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 166 (більш детальна інформація на сайті товариства – http://energozbut.ck.ua). Для функціонування товариства, як повноцінного учасника ринку електричної енергії, необхідно здійснити ряд заходів щодо отримання відповідної ліцензії, вступу до членства Оптового ринку електричної енергії України, укладання низки договорів згідно законодавства тощо.

Водночас, ПАТ "Черкасиобленерго" продовжує свою діяльність та залишається основною компанією, яка буде здійснювати розподіл електричної енергії споживачам на території Черкаської області. Договірні відносини із споживачами також потребують оновлення та приведення у відповідність до Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – Правила РРЕЕ) та Кодексу системи розподілу (далі – Кодекс СР). Для реалізації даної процедури необхідно отримати відповідну ліцензію на право виконувати розподіл електроенергії на закріпленій території в умовах нового ринку.

На даний час, з боку ПАТ "Черкасиобленерго" підготовлені практично всі необхідні документи для отримання ліцензії, але затримка відбувається через неприйняття НКРЕКП усіх необхідних актів вторинного законодавства. З боку ТОВ "Черкасиенергозбут" вже подано всі документи та отримано ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

Після отримання відповідних ліцензій обидва товариства зобов'язані із усіма споживачами забезпечити процедуру укладення (приєднання до) договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (далі – Договір з розподілу) та відповідно або Договору про постачання електроенергії споживачу, або Договору про постачання електроенергії постачальником універсальних послуг.

Варто розуміти!

Договір про надання послуг з розподілу електроенергії – домовленість сторін про доступ до системи розподілу, яка укладається між ОСР, що здійснює розподіл електроенергії на території ліцензованої діяльності, та Користувачем (в тому числі споживач і постачальник).

(укладання такого договору є обов'язковим та першочерговим для того, щоб споживати елетроенергію)

Договір про постачання електричної енергії споживачу – домовленість двох сторін (електропостачальник і споживач), що є документом певної форми, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником за вільними цінами.

Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг домовленість між постачальником універсальних послуг та побутовим або малим непобутовим споживачем, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачем у певний період часу постачальником універсальних послуг за цінами постачальника універсальних послуг.

(ціна (тариф) в даному випадку регулюється та встановлюється НКРЕКП)

Малий непобутовий споживач – суб’єкт малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ, який купує електричну енергію для власного споживання.

Побутовий споживач фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність, на підставі відповідного договору з учасником ринку, у тому числі за договором постачання електричної енергії споживачу.

Договір про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» – домовленість між постачальником «останньої надії» та споживачем, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу на термін до 90 днів постачальником «останньої надії» за цінами постачальника «останньої надії».

(ціна (тариф) в даному випадку встановлюється НКРЕКП та, як правило, є дещо більшою)

Споживачам, але крім побутових та малих непобутових споживачівнеобхідно до 01 грудня 2018 року обрати електропостачальника за вільними цінами та укласти відповідний договір. Побутові та малі непобутові споживачі можуть не поспішати з вибором та будуть отримувати послуги з постачання електричної енергії у постачальника універсальних послуг, при цьому вони не обмежуються в праві вибору свого постачальника.

Якщо ж споживач (крім побутових та малих непобутових споживачів) не обере собі електропостачальника, постачання електричної енергії йому буде здійснювати постачальник «останньої надії», визначений на території області, але впродовж не більше 90 днів.

Протягом наступних двох років функції постачальника універсальних послуг для побутових та малих непобутових споживачів буде виконувати ТОВ "Черкасиенергозбут" на закріпленій територіїяка визначається як Черкаська областьРазом з тим, ТОВ "Черкасиенергозбут" має право та буде постачати електроенергії за вільними цінами.

По закінченню зазначених вище термінів, кожний споживач зобов'язаний обрати свого електропостачальника та укласти Договір про постачання електроенергії споживачу.

Цікаво знати!

Слід відзначити, що на території нашої області може займатися діяльністю необмежена кількість електропостачальників. Тобто, послуги з постачання електроенергії надаватимуться будь-якими іншими суб’єктами господарювання, але виключно за вільними (ринковими) цінами.

Виконувати ж функції постачальника універсальних послуг має право тільки той електропостачальник, на якого будуть покладені такі зобов'язання відповідним рішенням Кабінету міністрів України згідно встановленого порядку. Як правило, це і буде компанія, яка створена шляхом відокремлення від ПАТ "Черкасиобленерго", тобто ТОВ "Черкасиенергозбут".

Таке немонопольне становище в частині постачання електроенергії дасть змогу всім споживачам самостійно обирати та/або змінювати свого постачальника.

В чому ж полягає процедура укладання (приєднання до) нових публічних Договорів з існуючими, діючими споживачами без зміни параметрів електроустановки?

Для того, щоб споживачам було зрозуміло та не викликало занепокоєння реалізація нової моделі ринку, для початку визначимо загальні етапи процесу узгодження договірних відносин:

1. Споживачу не потрібно подавати ніяких документів до Товариства (за умови що не змінюються істотні умови (сторона договору, власник, параметри або кількість об'єктів тощо).

2. Споживачу буде направлена (вручена) заява-приєднання, форма якої передбачена та затверджена нормативними документами НКРЕКП - завантажити зразки заяв.

3. Публічний договір, з умовами якого може ознайомитись кожний споживач, розміщується на веб-сайті Товариства та в центрах обслуговування споживачів - договори, які затверджені постановою НКРЕКП:

Типовий договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії

Примірний договір про постачання електричної енергії споживачу

Типовий договір постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

Типовий договір постачання електричної енергії постачальником "останньої надії"

4. Після ознайомлення з умовами договору та заявою-приєднання, останню споживачу необхідно підписати та повернути Товариству.

5. Після підписання заяви-приєднання вважається, що сторони дійшли згоди та уклали відповідний договір шляхом приєднання до публічного договору на умовах чинних договорів про постачання електричної енергії та/або про користування електричною енергією, зокрема з питань технічних параметрів (потужність, напруга, якість, межі відповідальності), порядку розрахунків, окремих процедурних питань тощо.

6. У разі неповернення підписаної заяви-приєднання та ненадання вмотивованої відмови в укладанні договору протягом терміну, який вказано у заяві-приєднання, публічний договір вважається укладеним з наступного дня після завершення терміну пропозиції та за умови споживання будь-якого обсягу електроенергії. Також публічний договір буде вважатись укладеним з дати сплати споживачем рахунку (квитанції), який надсилається разом з договором.

Слід пам'ятати!

Всі вимоги щодо процедури та необхідної документації для укладання договору споживача про надання послуг з розподілу викладені в розділах 1.2, 2.1 Правил РРЕЕ та 11.1, 11.2, 11.3 Кодексу СР.

Всі вимоги щодо процедури та необхідної документації для укладання договору про постачання викладені в розділах 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Правил РРЕЕ.

Варто наголосити, що передача постачальнику універсальних послуг персональних даних побутових та малих непобутових споживачів під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу не потребує отримання згоди та повідомлення таких споживачів про передачу персональних даних і вважається такою, що здійснена в загальносуспільних інтересах з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам.

На даний час форми договорів та їх додатків активно розробляються. Після узгодження вони та більш розширена інформація щодо всієї процедури будуть розміщені на офіційному сайті Товариств в розділі "Договірні відносини".


 

Джерело: http://cherkasyoblenergo.com